Про затвердження і введення в дію програм з питань охоронипраці та безпеки життєдіяльності

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

КЗ КОР «БОЯРСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ

ШКОЛА-ІНТЕРНАТ І-ІІ СТУПЕНІВ»

вул.1Піщана,1, м. Боярка, К-Святошинський р-н,Київська обл. 08150.

тел.:35-597binternat @ukr.net

НАКАЗ

18.02.2020 № 14

м. Боярка

Про затвердження і введення в дію програм з питань

Охоронипраці та безпеки життєдіяльності,

інструкцій з охоронипраці, пожежноїбезпеки,

електробезпеки, безпечноїповедінкиучнів та

безпекижиттєдіяльності для учнів та працівниківшколи

На виконання Законів України «Про охорону праці», відповідно до Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України та Комітету по нагляду за охороною праці від 29.01.1998 №9, (у редакції наказу Міністерства соціальної політики України від 30.03.2017 № 526), Порядку опрацювання і затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві, наказу Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 №15 «Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою» (зі змінами), наказів Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 №563 «Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти» (зі змінами), від 18.04.2006 №304 «Про затвердження Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України» (зі змінами), від 22.11.2017 року № 1514 «Про затвердження Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладах, установах, організаціях, підприємствах, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України», від 31.08.2001 №616 «Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах» в редакції, затвердженій наказом Міністерства освіти і науки України від 07.10.2013 №365 «Про внесення змін до Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах», листів Міністерства освіти і науки України від 16.06.2014 №1/9-319 «Про використання Методичних матеріалів щодо організації навчання перевірки знань, проведення інструктажів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності», листів Міністерства освіти і науки України від 16.06.2014 №1/9-319 «Про використання Методичних матеріалів щодо організації навчання перевірки знань, проведення інструктажів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності», від 01.02.2012 №1/9-72 «Про інструктивно-методичні матеріали «Безпечне проведення занять у кабінетах природничо-математичного напряму загальноосвітніх навчальних закладах», від 17.07.2013 № 1/9-497 «Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань створення безпечних умов для роботи у кабінетах інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів», з метою виконання нормативно-правових актів з охорони праці,покращення роботи щодо створення здорових та безпечних умов проведення навчально-виховного процесу у школі та збереження життя та здоров’я всіх учасників освітнього процесу

НАКАЗУЮ:

 1. Відповідальному за організацію роботи з охорони праці в школі Шевчук В.А..:

 2. Переглянути та оновити інструкції з охорони праці та безпеки життєдіяльності, що діють у спеціальні школі, переглянути програми вступного і первинного інструктажу для учнів та працівників школи у порядку, визначеному в Положенні про розробку інструкцій з охорони праці.

До 23.03.2020

 1. Розробити положення з охорони праці в спеціальній школі відповідно до чинного законодавства України.

До 23.03.2020

 1. Довести до відома працівників школи діючі інструкції та видати під розпис з обов’язковою реєстрацією у журналі видачі інструкцій з охорони праці.

До 30.03.2020

 1. Контролювати проведення інструктажів з питань охорони праці для учасників освітнього процесу з питань безпеки життєдіяльності для учнів школи.

Постійно

 1. Здійснювати систематичний контроль за своєчасною розробкою нових та відповідністю діючих у школі інструкцій вимогам чинного законодавства, їх періодичним переглядом та своєчасним внесенням змін і доповнень до них.

Постійно

 1. Проводити інструктажі з охорони праці та безпеки життєдіяльності з учителями школи (на робочому місці, повторний і позаплановий, цільовий) з обов’язковою реєстрацією в спеціальному журналі встановленого зразка.

Постійно

 1. Розробити і затвердити методичні рекомендації з проведення занять з охорони праці працівників школи.

До 30.03.2020

 1. Переглянутита оновити інструкції з безпеки життєдіяльності для учнів під час проведення занять:

 • Полторацький А.А. – спортивний зал та спортивний майданчик,

 • Шевчук В.В. – кабінет біології та географії,

 • Герасимець О.А. – кабінет хімії,

 • Жила В.П. – кабінет фізики,

 • Лісовський Р.А.- майстерня для хлопців,

 • Лисенко Л.П. - кабінет обслуговуючої та продуктивної праці

 • Остапчук Н.В. – кабінет ТЗН

30.03.2020

 1. Усім педагогам школи проводити інструктажі з учнями \ вихованцями з безпеки життєдіяльності під час освітнього процесу з обов’язковою реєстрацією в журналі обліку навчальних занять чи спеціальному журналі встановленого зразка.

Постійно

 1. Усім педагогам школи здійснювати контроль за виконанням учнями правил та інструкцій з безпеки життєдіяльності, пожежної і техногенної безпеки, а також електробезпеки під час навчальних занять.

 1. Завгоспу школи Задої О.П.;

 1. Переглянути та оновити інструкції (для проведення первинних, повторних та позапланових інструктажів) з охорони праці та безпеки життєдіяльності для працівників господарчого відділу та інструкції для проведення цільових інструктажів для працівників школи під час виконання ними конкретних господарських робіт, що не передбачені посадовими обов’язками.

23.03.2020

 1. Проводити інструктажі з охорони праці та безпеки життєдіяльності з кожним працівником підконтрольного підрозділу:

- на робочому місці, повторний і позаплановий;

- цільовий – у разі виконання працівником роботи, що не передбачена його посадовими обов’язками.

Постійно

 1. Заносити до відповідного журналу результати проведення всіх інструктажів.

Постійно

 1. Голові профспілкового комітету Лисенко Л.П.:

 • затвердити і ввести в дію інструкції з охорони праці для працівників школи відповідно до переліку;

 • затвердити і ввести в дію інструкції з безпеки життєдіяльності для учнів школи відповідно до переліку;

 • затвердити і ввести в дію інструкції з охорони праці для класного керівника школи відповідно до переліку ;

 • затвердити і ввести в дію інструкції з первинного, вступного, повторного, цільового інструктажів в школи відповідно до переліку;

 • затвердити і ввести в дію положення з охорони праці спеціальної школи ;

 • затвердити і ввести в дію методичні рекомендації з проведення занять з охорони праці працівників школи.

 1. Остапчук Н.В. розмістити даний наказ на сайті школи.

До 30.03.2020

 1. Контроль за виконанням наказу лишаю за собою.

Директор школи З. Маріогло

З наказом ознайомлені:

Лисенко Л.П.__________

Шевчук В.А. __________

Задоя О.П. ____________

Остапчук Н.В. ________

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор КЗ КОР

«Боярськаспеціальна

школа I – IIступенів»

___________ З.Маріогло

Додаток 1

Наказ № 14 від 18.02.2020 року

Перелікінструкцій

з охоронипраці працівників

щодіють КЗ КОР « Боярськаспеціальна школа І – ІІ ступенів

п/п

Назваінструкції

Порядковий номер

1

Інструкція з охоронипраці директору школи

№ 1

2

Інструкція з охоронипраці заступнику директора з навчально-виховноїроботи

№2

3

Інструкція з охоронипрацізавідувачугосподарством

№ 3

4

Інструкція з охоронипраці завідувачу бібліотеки

№ 4

5

Інструкція з охоронипраці вихователя

№ 5

6

Інструкція з охоронипрацівчителяпочатковихкласів

№ 6

7

Інструкція з охоронипрацівчителю

№7

8

Інструкція з охоронипрацівчителя на заміні

№8

9

Інструкція з охоронипрацівчителюгеографії

№ 9

10

Інструкція з охоронипрацівчителюзарубіжноїліт.

№ 10

11

Інструкція з охоронипрацівчителюіноземноїмови

№ 11

12

Інструкція з охоронипрацівчителюінформатики

№ 12

13

Інструкція з охоронипрацівчителюісторії

№ 13

14

Інструкція з охоронипрацівчителю математики

№ 14

15

Інструкція з охоронипраці психологу

№15

16

Інструкція з охоронипрацісоціальному педагогу

№ 16

17

Інструкція з охоронипрацівчителюбіології

№ 17

18

Інструкція з охоронипрацівчителюукраїнськоїмови та літератури

№ 18

19

Інструкція з охоронипрацівчителюфізкультури

№ 19

20

Інструкція з охоронипрацівчителюфізики

№ 20

21

Інструкція з охоронипрацівчителюхімії

№ 21

22

Інструкція з охоронипраці для медичноїсестри з дієтичногохарчування

№ 22

23

Інструкціяз охорони праці під час кулінарних робіт в кабінеті обслуговуючої праці

№ 23

24

Інструкція з охорони праці при роботі з тканиною, електричною швейною машиною у кабінеті обслуговуючої праці

№ 24

25

Інструкція з охоронипрацівчителю трудового навчання

№ 25

26

Інструкція з охоронипрацікерівникагуртка

№ 26

27

Інструкція з охоронипраці логопеда

№ 27

28

Інструкція з охоронипраці для учнів при виконаннілабораторнихробіт з фізики

№ 28

29

Інструкція з наданняпершоїдопомоги в кабінетіхімії

№ 29

30

Інструкція з охорони праці для учнів/ вихованців з охорони праці під час роботи з електричною праскою у кабінеті обслуговуючої праці

№ 51

31

Інструкціязохоронипрацідляклассногокерівника

№ 74

32

Інструкції з охоронипраці при виконанніпрактичних та лабораторнихробіт в кабінетіхімії

№ 76

33

Інструкції з охоронипраці при роботізісклянимлабораторнимпосудомта іншимивиробамизіскла

№ 77

34

Інструкціяз охоронипраціпід час прибиранняпришкільноїтериторії

№ 75

35

Інструкція з охоронипраці головного бухгалтера

№ 30

36

Інструкція з охоронипрацідвірника

№ 31

37

Інструкція з охоронипраціелектрика

№ 32

38

Інструкція з охоронипрацікомірник

№ 33

39

Інструкція з охоронипрацікухар

№ 34

40

Інструкція з охоронипрацісестримедичної

№ 35

41

Інструкція з охоронипраці в шкільнійїдальні

№ 36

42

Інструкція з охоронипраці педагога організатора

№ 37

43

Інструкція з охоронипраціпідсобногопрацівника

№ 38

44

Інструкція з охоронипраці секретарю-друкарці

№ 39

45

Інструкція з охоронипраці сторожа

№ 40

46

Інструкціяз охорони праці для чергового педагога

№ 41

47

Інструкція з охоронипраці кухонного працівника

№ 42

48

Інструкція з охоронипраці бухгалтера

№ 43

49

Інструкція з охоронипрацілікаря

№ 44

50

Інструкція з охоронипраціслюсарясантехніка

№ 45

51

Інструкція з охоронипраціводія

№ 46

52

Інструкція з охоронипраціпомічникавихователя( нічноїняні)

№ 47

53

Інструкція з охоронипраці прачки

№ 48

54

Інструкція з охоронипраціприбиральниціслужбовихприміщень

№ 49

55

Інструкція з охорони праці для працівниківшкільноїїдальні

№ 50

56

Інструкція з техніки безпеки для працівників під час карантину

№ 77

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор КЗ КОР

«Боярськаспеціальна

школа I – IIступенів»

___________ З.Маріогло

Додаток2

Наказ № 14 від 18.02.2020 року

Перелік інструкцій

з охоронипраці дляучнів \ вихованців

що діють КЗ КОР « Боярська спеціальна школа І – ІІ ступенів

п/п

Назва інструкції

Порядковий номер

1.

Інструкціядля проведеннявступногоінструктажу

з безпекижиттєдіяльностіучнівпід час освітньогопроцесу

№ 1-у

2

Інструкціядляпроведенняпервинногоінструктажу

з безпеки життєдіяльності учніву навчальних кабінетах та класних кімнатах

№ 2-у

3

Інструкція з охорони праці для учнів при виконанні лабораторних робіт з біології

№ 3 - у

4

Інструкціяз БЖД у громадських місцях

№ 4 - у

5

Інструкція з охоронипраці для учнів при проведенніекскурсій

№ 5 - у

6

Інструкція з охоронипраці для учнів на залізничному транспорті

№ 6 - у

7

Інструкція з охоронипраці для вихованців у ігровій кімнаті

№ 7 -у

8

Інструкція з охоронипраці «Правила поведінки учнів у школі»

№ 8 - у

9

Інструкція з охоронипраці для учнів в бібліотеці

№ 9 - у

10

Інструкція з БЖД учнівпід час виховногопроцесу в приміщеннях школи та на їїтериторії

№ 10 - у

11

Інструкція з БЖД учнівпід час туристично - екскурсійних, груповихперевезень на автомобільномутранспорті

№ 11 -у

12

Інструкція з охоронипраці «Правила користування мобільними телефонами»

№ 12 -у

13

Інструкція з охоронипраці при проведеннімасовихаходів на базііншихустанов

№ 13 - у

14

Інструкція для учнів та батьківзбезпеки в мережіІнтернет

№ 14 - у

15

Інструкціязохоронипрацідлячерговогопо классу\школі

№ 15 - у

16

Інструкція з охоронипраці «Правила поведінкиучнів на канікулах»

№ 16 – у

17

Інструкціязохоронипрацідля учнів перед початком літніхканікул

№ 17 - у

18

Інструкція з охоронипраці для учнів при виконанніпрактичнихробіт в кабінетіінформатики

№ 18 - у

19

Інструкціязохоронипрацідляучнів з правил пожежноїбезпеки в школі

№ 19 - у

20

Інструкція з БЖД учнів під час навчальних екскурсій, походів, туристично - краєзнавчих заходів, організованого відпочинку в лісі, прибережній зоні

№ 20 - у

21

Інструкціязохоронипраці для вихованців при виконанніробіт з голкою

№ 21- у

22

Інструкція з охоронипраці для учнівпід час виконанняроботи з ножицями

№ 22 - у

23

Інструкціязохоронипраці для учнів під час роботи з пензлем і олівцем

№ 23 - у

24

Інструкціязохоронипраці для учнівпід час образотворчоїдіяльності

№ 24 - у

25

Інструкціяз правил безпечноїповедінкиучнів у спальнійкімнаті

№ 25 - у

26

Інструкціязохоронипраці «Правила безпекипід час зимовихканікул»

№ 26 - у

27

Інструкції з охоронипрацідляучнівпід час занять з фізичноїкультури

№ 27 - у

28

Інструкції з охоронипраці для учнів в кабінетіінформатики

№ 28 – у

29

Інструкція з охоронипраціприроботізісклянимлабораторнимпосудомтаіншимивиробамизіскла

№ 29 - у

30

Інструкції з охоронипраці для учнів при виконанніпрактичних і лабораторнихробіт з хімії

№ 30 - у

31

Інструкції з охоронипраці для учнів в кабінетіхімії

№ 31 - у

32

Інструкціязохоронипрацідля учнів у кабінетіобслуговуючоїпраці

№ 32 - у

33

Інструкціязохоронипрацідля учнів у майстерні

№ 33 - у

34

Інструкціяз охорони працідля учнів при ручній обробці металу

№ 34 - у

35

Інструкціяз охоронипраціуслюсарніймайстерні

№ 35 - у

36

Інструкціязохоронипраці встолярніймайстерні

№ 36 - у

37

Інструкціяз охоронипрацідля учнів при ручнійобробцідеревини

№ 37 - у

38

Інструкціяз охоронипраціприроботі на фрезерному верстаті по дереву

№ 38 - у

39

Інструкція з охоронипраціля учнів при роботі на токарному верстаті по дереву

№ 39 – у

40

Інструкція з охорони праці для учнів при роботі з мілкими деталями

№ 40- у

41

Інструкція з охорони праці для учнів під час карантину

№ 41- у

34

План проведення бесід, інструктажів з безпеки життєдіяльності на 2020-2025 н.р. з учнями \ вихованцями

Без нумерації

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор КЗ КОР

«Боярськаспеціальна

школа I – IIступенів»

___________ З.Маріогло

Додаток3

Наказ № 14 від 18.02.2020 року

Перелікінструкцій

з охоронипраці для класного керівника

що діють КЗ КОР « Боярська спеціальна школа І – ІІ ступенів

п/п

Назва інструкції

Порядко-вий номер

1.

Інструкція з охоронипраціприсупроводіучнівпід час екскурсій, походів, експедицій

№ 1- к

Інструкція з охорони праці при проведенні позакласних заходів

№ 2 - к

Інструкція з охоронипраціщодопопередженнядитячого дорожньо-транспортного травматизму

№ 3 – к

Інструкціязохоронипрацідлявчителів та класнихкерівниківпри виїзді з класом на екскурсію

№ 4 – к

Інструкціязохоронипраціприпроведеннімасовихзаходів (дитячих свят, концертів, фестивалів, конкурсів, конференцій)

№ 5 - к

Інструкціязохоронипрацідляпедагогів під час проведенняпішохіднихекскурсій в місті

№ 6 – к

Інструкціязохоронипраціщодопопередженнясуїцидусередучнів

№ 7 - к

Інструкціязохоронипраціпривиконаннісуспільно-кориснихробіт

№ 8 - к

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор КЗ КОР

«Боярськаспеціальна

школа I – IIступенів»

___________ З.Маріогло

Додаток 4

Наказ № 14 від 18.02.2020 року

Перелікінструкцій

вступного, цільового, повторного інструктажів

щодіють КЗ КОР « Боярськаспеціальна школа І – ІІ ступенів

п/п

Назва інструкції

Порядковий номер

1

Програма первинного інструктажу

№ 52

2

Програма вступного інструктажу (для працівників школи)

№ 53

3

Вступний інструктаж

№ 54

4

Вступний інструктаж з пожежної безпеки

№ 55

5

Вступний інструктаж з електробезпеки

№ 56

6

Цільова інструкція з охорони праці при роботі з електричною плитою

№ 57

7

інструкція з охорони праці при роботі з бойлером, водонагрівачем.

№ 58

8

Інструкція з охоронипраці при роботі з морозильною камерою

№ 59

9

Інструкція з охоронипраціпід час роботи з вогнегасником

№ 60

10

Інструкція з надання долікарської допомоги

№ 61

11

Інструкція з охорони праці при виявлені незнайомих предметів

№ 62

12

Інструкція з охоронипраці при виконаннімалярнихробіт

№ 63

13

Інструкція з охорони праці при роботі з мультимедійними проекторами

№ 64

14

Інструкція про порядок дійпризагрозі та виникненнінадзвичайноїситуаціїтерористичного характеру

№ 65

15

Інструкція з охоронипраці при роботі з персональнимкомп'ютером

№ 66

16

Інструкція з охоронипраціпід час прибиранняприміщень

№ 67

17

Інструкція з охоронипраціприпроведенніремонтнихробіт на територіїшколи

№ 68

18

Інструкція з охоронипраці при роботі на копіювальнихапаратах

№ 69

19

Інструкціязохоронипраці при роботі з газонокосаркою

№ 70

20

Інструкція з охоронипраціприроботі з ручнимелектроінструментом

№ 71

21

Інструктаж з охорони праці при очищенні дахів, дворів і вулиць від снігу

№ 72

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор КЗ КОР

«Боярськаспеціальна

школа I – IIступенів»

___________ З.Маріогло

Додаток 4

Наказ № 14 від 18.02.2020 року

ПОЛОЖЕННЯ

про охоронупраці у

КЗ КОР « Боярськаспеціальна школа І – ІІ ступенів»

Загальні положення.

 1. Положення про службу охорони праці в КЗ КОР « Боярська спеціальна школа І – ІІ ступенів» розроблено на підставі Закону України «Про охорону праці» і Типового положення «Про службу охорони праці», затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 15.11.2004 № 255.

 2. Служба охорони праці підпорядковується безпосередньо директору спеціальної школи

 3. Служба охорони праці створюється в школі з кількістю працюючих 50 і більше осіб. На підприємстві з кількістю працюючих менше 50 осіб функції служби охорони праці можуть виконувати в порядку сумісництва (суміщення) особи, які мають відповідну підготовку. На підприємстві з кількістю працюючих менше 20 осіб для виконання функцій служби охорони праці можуть залучатися сторонні спеціалісти на договірних засадах, які мають виробничий стаж роботи не менше трьох років і пройшли навчання з охорони праці.

 4. Навчання та перевірка знань з питань охорони праці працівників служби охорони праці проводяться в установленому законодавством порядку під час прийняття на роботу та періодично один раз на три роки.

 5. Працівники служби охорони праці в своїй діяльності керуються законодавством України, нормативно-правовими актами з охорони праці, колективним договором та актами з охорони праці, що діють в межах Товариства.

 6. Ліквідація служби охорони праці допускається тільки в разі ліквідації підприємства чи припинення використання найманої праці фізичною особою.

 7. Основні завдання служби охорони праці

 8. Опрацювання ефективної системи управління охороною праці в спеціальній школі та сприяння удосконаленню діяльності у цьому напрямку кожного структурного підрозділу і кожного працівника.

 9. Забезпечення фахової підтримки рішень адміністрації школи з цих питань.

 10. Організація проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам в освітньому процесі спеціальної школи , професійним захворюванням та іншим випадкам загрози життю або здоров'ю працівників.

 11. Вивчення та сприяння впровадженню у виробництво досягнень науки і техніки, прогресивних і безпечних технологій, сучасних засобів колективного та індивідуального захисту працівників.

 12. Контроль за дотриманням працівниками вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці, положень (у разі наявності) галузевої угоди, розділу "Охорона праці" колективного договору та актів з охорони праці..

 13. Інформування та надання роз'яснень працівникам спеціальної школи з питань охорони праці.

 14. Функції служби охорони праці

 15. Розроблення спільно з усіма підрозділами спеціальної школи заходів для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці, планів, програм поліпшення умов праці, запобігання виробничому травматизму, професійним захворюванням, надання організаційно-методичної допомоги у виконанні запланованих заходів.

 16. Підготовка проектів наказів з питань охорони праці і внесення їх на розгляд директору навчального закладу.

 17. Проведення спільно з представниками інших структурних підрозділів і за участю представників професійної спілки школи або, за її відсутності, уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці перевірок дотримання працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці.

 18. Проведення з працівниками вступного інструктажу з охорони праці.

 19. Ведення обліку та проведення аналізу причин виробничого травматизму, професійних захворювань, аварій, заподіяної ними шкоди.

 20. Забезпечення належного оформлення і зберігання документації з питань охорони праці, а також своєчасної передачі її до архіву для тривалого зберігання згідно з установленим порядком.

 21. Складання за участю керівників підрозділів Товариства переліків професій, посад і видів робіт, на які повинні бути розроблені інструкції з охорони (безпеки) праці, що діють в КЗ КОР « Боярська спеціальна школа І – ІІ ступенів», надання методичної допомоги під час їх розроблення.

 22. Інформування працівників про основні вимоги законів, інших нормативно-правових актів та актів з охорони праці, що діють в межах навчального закладу.

 23. Розгляд питань про підтвердження наявності небезпечної виробничої ситуації, що стала причиною відмови працівника від виконання дорученої роботи, відповідно до законодавства (у разі необхідності); листів, заяв, скарг працівників спеціальної школи, що стосуються питань додержання законодавства про охорону праці.

 24. Організація забезпечення підрозділів нормативно-правовими актами та актами з охорони праці, що діють в межах школи, посібниками, навчальними матеріалами з цих питань; підготовки інформаційних стендів, кутків з охорони праці тощо; нарад, семінарів, конкурсів тощо з питань охорони праці; пропаганди з питань охорони праці з використанням інформаційних засобів.

 25. Участь у розслідуванні нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві відповідно до Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року.

 26. Складання санітарно-гігієнічної характеристики робочих місць працівників, які проходять обстеження щодо наявності профзахворювань.

 27. Проведення внутрішнього аудиту охорони праці та атестації робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам.

 28. Робота комісій з приймання в експлуатацію закінчених будівництвом, реконструкцією або технічним переозброєнням об'єктів виробничого та соціально-культурного призначення, відремонтованого або модернізованого устатковання в частині дотримання вимог охорони (безпеки) праці.

 29. Розроблення положень, інструкцій, розділу "Охорона праці" колективного договору, актів з охорони (безпеки) праці, що діють у спеціальній школі.

 30. Складання переліків професій і посад, згідно з якими працівники повинні проходити обов'язкові попередні і періодичні медичні огляди.

 31. Організація навчання з питань охорони праці.

 32. Робота комісії з перевірки знань з питань охорони праці.

 33. Забезпечення організаційної підтримки (в разі наявності) роботи комісії з питань охорони праці в спеціальній школі.

 34. Контроль за виконанням заходів, передбачених програмами, планами щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, колективним договором та заходами, спрямованими на усунення причин нещасних випадків та професійних захворювань; проведенням ідентифікації та декларуванням безпеки об'єктів підвищеної небезпеки; наявністю в підрозділах інструкцій з охорони праці згідно з переліком професій, посад і видів робіт, своєчасним внесенням в них змін; своєчасним проведенням необхідних випробувань і технічних оглядів устаткування; станом запобіжних і захисних пристроїв, вентиляційних систем; своєчасним проведенням навчання з питань охорони праці, всіх видів інструктажу з охорони праці; забезпеченням працівників відповідно до законодавства спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального та колективного захисту, мийними та знешкоджувальними засобами; організацією зберігання, прання, хімічного чищення, сушіння, знепилювання і ремонту спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту; санітарно-гігієнічними і санітарно-побутовими умовами працівників згідно з нормативно-правовими актами; своєчасним і правильним наданням працівникам пільг і компенсацій за важкі та шкідливі умови праці, забезпеченням їх лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними йому харчовими продуктами, газованою солоною водою, наданням оплачуваних перерв санітарно-оздоровчого призначення тощо відповідно до вимог законодавства та колективного договору; дотриманням у належному безпечному стані території підприємства, внутрішніх доріг та пішохідних доріжок; організацією робочих місць відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці; використанням цільових коштів, виділених для виконання комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці; застосуванням праці жінок, інвалідів і осіб, молодших 18 років, відповідно до законодавства; виконанням приписів посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці та поданням страхового експерта з охорони праці; проведенням попередніх (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічних обов'язкових медичних оглядів осіб віком до 21 року.

 35. Права працівників служби охорони праці

Відповідальний за службу охорони праці в спеціальній школі мають право: - видавати керівникам структурних підрозділів закладу загальної середньої освіти обов'язкові для виконання приписи (за формою згідно з додатком) щодо усунення наявних недоліків, одержувати від них необхідні відомості, документацію і пояснення з питань охорони праці. Припис спеціаліста з охорони праці може скасувати лише директор спеціальної школи. Припис складається в 2 примірниках, один з яких видається керівникові робіт, об'єкта, цеху, другий залишається та реєструється у службі охорони праці, і зберігається протягом 5 років. Якщо керівник структурного підрозділу школи відмовляється від підпису в одержанні припису, спеціаліст з охорони праці надсилає відповідне подання на ім'я особи, якій адміністративно підпорядкований цей структурний підрозділ, або директору;

 • зупиняти роботу виробництв, дільниці, машин, механізмів, устаткування у разі порушень, які створюють загрозу життю або здоров'ю працівників;

 • вимагати відсторонення від роботи осіб, які не пройшли передбачених законодавством медичного огляду, навчання, інструктажу, перевірки знань і не мають допуску до відповідних робіт або не виконують вимоги нормативно-правових актів з охорони праці;

 • надсилати директору школи подання про притягнення до відповідальності посадових осіб та працівників, які порушують вимоги щодо охорони праці;

 • за поліпшення стану безпеки праці вносити пропозиції про заохочення працівників за активну працю;

 • залучати, за погодженням з директором і керівниками підрозділів спеціальної школи, спеціалістів школи для проведення перевірок стану охорони праці.

 1. Організація роботи служби охорони праці

 2. Робота служби охорони праці спеціальної школи повинна здійснюватись відповідно до плану роботи та графіків обстежень, затверджених директором школи.

 3. Для проведення навчання, інструктажів, семінарів, лекцій, виставок тощо має бути створений кабінет з охорони праці відповідно до Типового положення про кабінет охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 18.07.97 № 191, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08.10.97 за N 458/2262.

 4. Дирекція забезпечує стимулювання ефективної роботи працівників служби охорони праці.

 5. Працівники служби охорони праці не можуть залучатися до виконання функцій, не передбачених Законом України "Про охорону праці" та цим Типовим положенням.

 6. Служба охорони праці взаємодіє з іншими структурними підрозділами, службами, фахівцями спеціальної школи та представниками профспілки, а за її відсутності - з уповноваженими найманими працівниками особами з питань охорони праці.

 7. Відповідальність

 8. Відповідальний за службу охорони праці несе персональну відповідальність за:

 • невідповідність прийнятих ним рішень вимогам діючого законодавства з охорони праці;

 • невиконання своїх функціональних обов’язків, передбачених цим положенням;

 • низьку якість проведених ним розслідувань нещасних випадків на виробництві.

 1. Працівники служби охорони праці несуть несе іншу відповідальність згідно до чинного законодавства України.

Нещодавні пости