Про затвердження і введення в дію програм з питань охоронипраці та безпеки життєдіяльності

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

КЗ КОР «БОЯРСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ

ШКОЛА-ІНТЕРНАТ І-ІІ СТУПЕНІВ»

вул.1Піщана,1, м. Боярка, К-Святошинський р-н,Київська обл. 08150.

тел.:35-597binternat @ukr.net

НАКАЗ

18.02.2020 № 14

м. Боярка

Про затвердження і введення в дію програм з питань

Охоронипраці та безпеки життєдіяльності,

інструкцій з охоронипраці, пожежноїбезпеки,

електробезпеки, безпечноїповедінкиучнів та

безпекижиттєдіяльності для учнів та працівниківшколи

На виконання Законів України «Про охорону праці», відповідно до Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України та Комітету по нагляду за охороною праці від 29.01.1998 №9, (у редакції наказу Міністерства соціальної політики України від 30.03.2017 № 526), Порядку опрацювання і затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві, наказу Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 №15 «Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою» (зі змінами), наказів Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 №563 «Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти» (зі змінами), від 18.04.2006 №304 «Про затвердження Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України» (зі змінами), від 22.11.2017 року № 1514 «Про затвердження Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладах, установах, організаціях, підприємствах, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України», від 31.08.2001 №616 «Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах» в редакції, затвердженій наказом Міністерства освіти і науки України від 07.10.2013 №365 «Про внесення змін до Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах», листів Міністерства освіти і науки України від 16.06.2014 №1/9-319 «Про використання Методичних матеріалів щодо організації навчання перевірки знань, проведення інструктажів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності», листів Міністерства освіти і науки України від 16.06.2014 №1/9-319 «Про використання Методичних матеріалів щодо організації навчання перевірки знань, проведення інструктажів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності», від 01.02.2012 №1/9-72 «Про інструктивно-методичні матеріали «Безпечне проведення занять у кабінетах природничо-математичного напряму загальноосвітніх навчальних закладах», від 17.07.2013 № 1/9-497 «Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань створення безпечних умов для роботи у кабінетах інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів», з метою виконання нормативно-правових актів з охорони праці,покращення роботи щодо створення здорових та безпечних умов проведення навчально-виховного процесу у школі та збереження життя та здоров’я всіх учасників освітнього процесу

НАКАЗУЮ:

 1. Відповідальному за організацію роботи з охорони праці в школі Шевчук В.А..:

 2. Переглянути та оновити інструкції з охорони праці та безпеки життєдіяльності, що діють у спеціальні школі, переглянути програми вступного і первинного інструктажу для учнів та працівників школи у порядку, визначеному в Положенні про розробку інструкцій з охорони праці.

До 23.03.2020

 1. Розробити положення з охорони праці в спеціальній школі відповідно до чинного законодавства України.

До 23.03.2020

 1. Довести до відома працівників школи діючі інструкції та видати під розпис з обов’язковою реєстрацією у журналі видачі інструкцій з охорони праці.

До 30.03.2020

 1. Контролювати проведення інструктажів з питань охорони праці для учасників освітнього процесу з питань безпеки життєдіяльності для учнів школи.

Постійно

 1. Здійснювати систематичний контроль за своєчасною розробкою нових та відповідністю діючих у школі інструкцій вимогам чинного законодавства, їх періодичним переглядом та своєчасним внесенням змін і доповнень до них.

Постійно

 1. Проводити інструктажі з охорони праці та безпеки життєдіяльності з учителями школи (на робочому місці, повторний і позаплановий, цільовий) з обов’язковою реєстрацією в спеціальному журналі встановленого зразка.

Постійно

 1. Розробити і затвердити методичні рекомендації з проведення занять з охорони праці працівників школи.

До 30.03.2020

 1. Переглянутита оновити інструкції з безпеки життєдіяльності для учнів під час проведення занять:

 • Полторацький А.А. – спортивний зал та спортивний майданчик,

 • Шевчук В.В. – кабінет біології та географії,

 • Герасимець О.А. – кабінет хімії,

 • Жила В.П. – кабінет фізики,

 • Лісовський Р.А.- майстерня для хлопців,

 • Лисенко Л.П. - кабінет обслуговуючої та продуктивної праці

 • Остапчук Н.В. – кабінет ТЗН

30.03.2020

 1. Усім педагогам школи проводити інструктажі з учнями \ вихованцями з безпеки життєдіяльності під час освітнього процесу з обов’язковою реєстрацією в журналі обліку навчальних занять чи спеціальному журналі встановленого зразка.

Постійно

 1. Усім педагогам школи здійснювати контроль за виконанням учнями правил та інструкцій з безпеки життєдіяльності, пожежної і техногенної безпеки, а також електробезпеки під час навчальних занять.

 1. Завгоспу школи Задої О.П.;

 1. Переглянути та оновити інструкції (для проведення первинних, повторних та позапланових інструктажів) з охорони праці та безпеки життєдіяльності для працівників господарчого відділу та інструкції для проведення цільових інструктажів для працівників школи під час виконання ними конкретних господарських робіт, що не передбачені посадовими обов’язками.

23.03.2020

 1. Проводити інструктажі з охорони праці та безпеки життєдіяльності з кожним працівником підконтрольного підрозділу:

- на робочому місці, повторний і позаплановий;

- цільовий – у разі виконання працівником роботи, що не передбачена його посадовими обов’язками.

Постійно

 1. Заносити до відповідного журналу результати проведення всіх інструктажів.

Постійно

 1. Голові профспілкового комітету Лисенко Л.П.:

 • затвердити і ввести в дію інструкції з охорони праці для працівників школи відповідно до переліку;

 • затвердити і ввести в дію інструкції з безпеки життєдіяльності для учнів школи відповідно до переліку;

 • затвердити і ввести в дію інструкції з охорони праці для класного керівника школи відповідно до переліку ;

 • затвердити і ввести в дію інструкції з первинного, вступного, повторного, цільового інструктажів в школи відповідно до переліку;

 • затвердити і ввести в дію положення з охорони праці спеціальної школи ;

 • затвердити і ввести в дію методичні рекомендації з проведення занять з охорони праці працівників школи.

 1. Остапчук Н.В. розмістити даний наказ на сайті школи.

До 30.03.2020

 1. Контроль за виконанням наказу лишаю за собою.

Директор школи З. Маріогло

З наказом ознайомлені:

Лисенко Л.П.__________

Шевчук В.А. __________

Задоя О.П. ____________

Остапчук Н.В. ________

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор КЗ КОР

«Боярськаспеціальна

школа I – IIступенів»

___________ З.Маріогло

Додаток 1

Наказ № 14 від 18.02.2020 року

Перелікінструкцій

з охоронипраці працівників

щодіють КЗ КОР « Боярськаспеціальна школа І – ІІ ступенів

п/п

Назваінструкції

Порядковий номер

1

Інструкція з охоронипраці директору школи

№ 1

2

Інструкція з охоронипраці заступнику директора з навчально-виховноїроботи

№2

3

Інструкція з охоронипрацізавідувачугосподарством

№ 3

4

Інструкція з охоронипраці завідувачу бібліотеки

№ 4

5

Інструкція з охоронипраці вихователя

№ 5

6

Інструкція з охоронипрацівчителяпочатковихкласів

№ 6

7

Інструкція з охоронипрацівчителю

№7

8

Інструкція з охоронипрацівчителя на заміні

№8

9

Інструкція з охоронипрацівчителюгеографії

№ 9

10

Інструкція з охоронипрацівчителюзарубіжноїліт.

№ 10

11

Інструкція з охоронипрацівчителюіноземноїмови

№ 11

12

Інструкція з охоронипрацівчителюінформатики

№ 12

13

Інструкція з охоронипрацівчителюісторії

№ 13

14

Інструкція з охоронипрацівчителю математики

№ 14

15

Інструкція з охоронипраці психологу

№15

16

Інструкція з охоронипрацісоціальному педагогу

№ 16

17

Інструкція з охоронипрацівчителюбіології

№ 17

18

Інструкція з охоронипрацівчителюукраїнськоїмови та літератури

№ 18

19

Інструкція з охоронипрацівчителюфізкультури

№ 19

20

Інструкція з охоронипрацівчителюфізики

№ 20

21

Інструкція з охоронипрацівчителюхімії

№ 21

22

Інструкція з охоронипраці для медичноїсестри з дієтичногохарчування

№ 22

23

Інструкціяз охорони праці під час кулінарних робіт в кабінеті обслуговуючої праці

№ 23

24

Інструкція з охорони праці при роботі з тканиною, електричною швейною машиною у кабінеті обслуговуючої праці

№ 24

25

Інструкція з охоронипрацівчителю трудового навчання

№ 25

26

Інструкція з охоронипрацікерівникагуртка

№ 26

27

Інструкція з охоронипраці логопеда

№ 27

28

Інструкція з охоронипраці для учнів при виконаннілабораторнихробіт з фізики

№ 28

29

Інструкція з наданняпершоїдопомоги в кабінетіхімії

№ 29

30

Інструкція з охорони праці для учнів/ вихованців з охорони праці під час роботи з електричною праскою у кабінеті обслуговуючої праці

№ 51

31

Інструкціязохоронипрацідляклассногокерівника

№ 74

32

Інструкції з охоронипраці при виконанніпрактичних та лабораторнихробіт в кабінетіхімії

№ 76

33

Інструкції з охоронипраці при роботізісклянимлабораторнимпосудомта іншимивиробамизіскла

№ 77

34

Інструкціяз охоронипраціпід час прибиранняпришкільноїтериторії

№ 75

35

Інструкція з охоронипраці головного бухгалтера

№ 30

36

Інструкція з охоронипрацідвірника

№ 31

37

Інструкція з охоронипраціелектрика

№ 32

38

Інструкція з охоронипрацікомірник

№ 33

39

Інструкція з охоронипрацікухар

№ 34

40

Інструкція з охоронипрацісестримедичної

№ 35

41

Інструкція з охоронипраці в шкільнійїдальні

№ 36

42

Інструкція з охоронипраці педагога організатора

№ 37

43

Інструкція з охоронипраціпідсобногопрацівника

№ 38

44

Інструкція з охоронипраці секретарю-друкарці

№ 39

45

Інструкція з охоронипраці сторожа

№ 40

46

Інструкціяз охорони праці для чергового педагога

№ 41

47

Інструкція з охоронипраці кухонного працівника

№ 42

48

Інструкція з охоронипраці бухгалтера

№ 43

49

Інструкція з охоронипрацілікаря

№ 44

50

Інструкція з охоронипраціслюсарясантехніка

№ 45

51

Інструкція з охоронипраціводія

№ 46

52

Інструкція з охоронипраціпомічникавихователя( нічноїняні)

№ 47

53

Інструкція з охоронипраці прачки

№ 48

54

Інструкція з охоронипраціприбиральниціслужбовихприміщень

№ 49

55

Інструкція з охорони праці для працівниківшкільноїїдальні

№ 50

56

Інструкція з техніки безпеки для працівників під час карантину

№ 77

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор КЗ КОР

«Боярськаспеціальна

школа I – IIступенів»

___________ З.Маріогло

Додаток2

Наказ № 14 від 18.02.2020 року

Перелік інструкцій

з охоронипраці дляучнів \ вихованців

що діють КЗ КОР « Боярська спеціальна школа І – ІІ ступенів

п/п

Назва інструкції

Порядковий номер

1.

Інструкціядля проведеннявступногоінструктажу

з безпекижиттєдіяльностіучнівпід час освітньогопроцесу

№ 1-у

2

Інструкціядляпроведенняпервинногоінструктажу

з безпеки життєдіяльності учніву навчальних кабінетах та класних кімнатах

№ 2-у

3

Інструкція з охорони праці для учнів при виконанні лабораторних робіт з біології

№ 3 - у

4

Інструкціяз БЖД у громадських місцях

№ 4 - у

5

Інструкція з охоронипраці для учнів при проведенніекскурсій

№ 5 - у

6

Інструкція з охоронипраці для учнів на залізничному транспорті

№ 6 - у

7

Інструкція з охоронипраці для вихованців у ігровій кімнаті