ЗВІТ ДИРЕКТОРА МАРІОГЛО ЗІНАЇДИ ІВАНІВНИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

КЗ КОР «БОЯРСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ

ШКОЛА-ІНТЕРНАТ І-ІІ СТУПЕНІВ»

Адреса: 08150 Київська обл. К-Святошинський р-н, м. Боярка , вул..1Піщана,1, тел.:35-597

ЗВІТ

ДИРЕКТОРА МАРІОГЛО ЗІНАЇДИ ІВАНІВНИ

КЗ КОР «БОЯРСЬКА СПЕЦІАЛЬНА

ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ

ШКОЛА – ІНТЕРНАТ І-ІІ СТУПЕНІВ»

ЗА 2017 -2018 Н.Р.

Звіт

директора КЗ КОР «Боярська спеціальна ЗОШ- інтернат І-ІІ ст.» про

свою діяльність на посаді протягом 2017-2018 навчального року

1. Проведення навчально – виховного процесу на рівні державних стандартів якості освіти.

Відповідно до Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» КЗ КОР Боярська спеціальна загальноосвітня школа- інтернат І-ІІ ступенів за змістом реабілітаційних заходів належить до установ психолого – педагогічної реабілітації та здійснює комплексну реабілітацію дітей.

Головною метою спецшколи – інтернату є задоволення потреб дітей з вадами у фізичному та розумовому розвитку у загальній освіті, розвиток і формування особистості, забезпечення соціально – психологічної реабілітації і трудової адаптації учня, виховання в нього загальнолюдських цінностей, громадянської позиції. Головним завданням спецшколи – інтернату є забезпечення права громадян на освіту;

Педагогічний колектив нашого навчального закладу працює над розв’язанням завдань реабілітації та адаптації дітей у соціумі. У школі створені сприятливі умови для розвитку і формування особистості з вадами зору.

Головними завданнями КЗ КОР «Боярська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів» є:

забезпечення права дітей які потребують корекції фізичного та розумового розвитку

· на здобуття певного освітнього рівня шляхом спеціально організованого навчально-виховного процесу в комплексі з корекційно-розвитковою роботою, медичною реабілітацією;

· здійснення їх допрофесійної та професійної підготовки, формування соціально адаптованої особистості;

· міжособистісного спілкування, основ гігієни та здорового способу життя, початкових трудових умінь і навичок;

· забезпечення у процесі навчання й виховання системного кваліфікованого психолого-медико-педагогічного супроводу з урахуванням стану здоров'я, особливостей психофізичного розвитку учнів (вихованців);

 • здійснення соціально-педагогічного патронату;

 • надання психолого-педагогічної допомоги батькам (особам, які їх замінюють) з метою забезпечення їх активної участі в комплексній навчально-виховній, корекційно-розвитковій роботі.

2. Кадрове забезпечення.

У 2017-2018 навчальному році штатними працівниками КЗ КОР «Боярська спеціальна загальноосвітня школа- інтернат І-ІІ ступенів» була забезпечена на 100%. В школі працювало 30 педагогів і 30 обслуговуючого персоналу. За якісним складом педагогічні працівники розподілились так:

- методистів - 2;

- старших учителів – 8;

- старших вихователів – 1;

- вчителів та вихователів з вищою категорією – 18;

- з 1 категорією - 4;

- з 2 категорією – 6;

- спеціалістів – 2;

- дефектологів – 17.

Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників. При підборі нових кадрів (навіть обслуговуючого персоналу) враховується фахова підготовка, особисті та колективні якості, працездатність, інші характеристики. Час диктує все нові і нові вимоги до вчителя, тому доречним зараз є вміння працювати з комп’ютером, оргтехнікою. Всі педагоги школи мають досвід роботи з інформаційними технологіями. Вчитель, який не володіє навичками роботи на комп’ютері та не використовує їх у своїй діяльності, не буде відповідати освітнім вимогам та не зможе ефективно забезпечувати навчально-виховний процес.

3.Відомості про контингент та рух учнів:

У 2017-2018 н.р. в школі працювало 12 класів ,було створено 6 виховних груп.

Із загальної кількості дітей:

-дітей-інвалідів-16;

-з багатолітних сімей-10;

-під опікою-4.

Протягом навчального року відбувся рух учів відповідно до заяв батьків або осіб,які їх замінюють,довідок з інших шкіл про подальше навчання учнів.

На початок навчального року в школі-інтернаті навчалося 83 учні,на кінець навчального року 80 учнів.Із школи за минулий навчальний рік вибуло 3 учні.

4.Методичне забезпечення:

Система методичної роботи у КЗ КОР «Боярська спеціальна загальноосвітня школа – інтернат І-ІІ ступенів» ступенів будується таким чином, щоб створити належні умови для підвищення професійної майстерності кожного педагогічного працівника. У 2017 -2018 навчальному році шкільний колектив працював за традиційною структурою методичної роботи: самоосвіта, педради, виробничі наради, методичні об’єднання за суміжними дисциплінами, індивідуальні та групові консультації, психолого-педагогічні та тифлопедагогічні семінари тощо.

Згідно з річним планом роботи на 2017–2018 навчальний рік педагогічний колектив працював над проблемою: «Розвиток у вихованців школи національної самосвідомості та патріотичних почуттів ».

Впродовж року вчителі узагальнювали набутий досвід, керуючись методичними рекомендаціями щодо проблеми.

Основні завдання, над якими працювала школа:

 1. шляхи підвищення ефективності навчально - виховної роботи;

 2. забезпечення та зміцнення психічного та фізичного здоров’я учнів;

 3. формування національної свідомості та активної життєвої позиції учнів;

 4. апробація та впровадження освітніх технологій.

На підставі Положення про методичну роботу з педагогічними кадрами загальноосвітніх шкіл України, з метою подальшого удосконалення методичної роботи на початку навчального року була створена методична рада школи у такому складі:

- директор школи Маріогло З.І. (голова методичної ради);

- заступник директора з навчальної виховної роботиНич В.В.

(заступник голови методичної ради);

- голова м/о вчителів початкових класів Тараненко Н.В.;

- голова м/о вчителів гуманітарного циклу Гречуха Г.М.;

- голова м/о вчителів природничо-математичного циклу Богдан А.І.;

- секретар Зепс В.А.

Методична рада працювала над реалізацією даних проблем і завдань. Домінуючою формою методичної роботи в закладі були засідання методичних об’єднань вчителів за фахом.

Робота над методичними проблемами активізувала форми методичної підготовки кожного вчителя, підняла на більш високий рівень його теоретичну підготовку, надала чіткості і цілеспрямованості практичним заходам з різними категоріями вчителів. Традиційним стало проведення методичних оперативних нарад. Саме вони дають можливість своєчасно вирішувати завдання, що виникають у процесі роботи.

Індивідуальні форми методичної роботи з педагогами школи включали наставництво, консультування, взаємовідвідування занять і позакласних заходів, самоосвіту педагогів. Завдяки ефективній організації роботи методичних об’єднань вчителів за фахом, співпраці наставників і молодих колег щорічно зростає професійний фаховий рівень педагогів. Адміністрація закладу детально вивчила систему роботи вчителів, які атестувалися в поточному навчальному році. Під час проведення атестації було проведене здійснення експертного оцінювання якості роботи з різних питань адміністративного контролю закладу. Адміністрація школи намагалась дотримуватись норм управлінської етики, враховувала самооцінку вчителів, оцінку батьків та учнів для формування констатуючої атестаційної оцінки. Звіти вчителів заслуховувались на засіданнях педагогічних рад.

Особлива увага в школі приділялася інноваціям, що спрямовані на розвиток особистісно зорієнтованого навчання, впровадження комунікаційно-інформаційних технологій та інтерактивних методів навчання, національного й морального виховання учнів.

Згідно з річним планом роботи школи, з принципами й положеннями нормативних і директивних документів про освіту, науково-методична робота спрямовувалась на забезпечення психолого-педагогічного супроводу особистісно орієнтованого навчання і виховання, забезпечення відповідної підготовки вчителів, здатних успішно втілювати в життя особистісно зорієнтовану творчу педагогіку, виконання завдань розвитку, спрямованих на самореалізацію особистості.

У школі протягом 2017–2018 навчального року працювали такі методичні об’єднання:

 • вчителів гуманітарного циклу;

 • вчителів природничо-математичного циклу;

 • вчителів початкових класів;

 • вихователів.

Робота методичних об’єднань планувалася, виходячи з потреб й інтересів учнів і учителів а також виходячи із проблем школи:

 • актуальність проблеми самовдосконалення учнів та організація їх самостійної роботи;

 • диференційований підхід у роботі із слабозорими учнями початкових класів;

 • засоби навчання;

 • форми навчання;

 • формування здорового способу життя;

 • ознайомлення з інноваційними технологіями – передовим педагогічним досвідом;

 • формування національного світогляду на уроках ;

 • позакласна робота як засіб виховання любові до українського побуту;

 • спільна робота школи та сім᾿ї щодо профілактики правопорушень;

 • нові технології виховного процесу, форми групової роботи з дітьми;

 • патріотичне виховання учнів у системі виховної роботи в навчальному закладі;

 • сучасні комунікації та інформаційні технології.

Один раз на семестр аналізувалася робота методичних об’єднань за фахом. Методичний кабінет поповнився новими матеріалами: тематичними розробками вчителів, доповідями на засіданнях МО. Також протягом року відбулися психолого-педагогічні та тифлопедагогічні семінари .

У школі складено перспективний план курсової перепідготовки вчителів, на підставі якого кожний учитель обов’язково один раз на 5 років проходить курси підвищення кваліфікації. Паралельно з курсовою перепідготовкою широко застосовувались можливості самоосвітньої діяльності: кожен педагог займався самоосвітою згідно з індивідуальним планом підвищення кваліфікації, який містить вимоги щодо опрацювання післякурсового завдання.

В цьому навчальному році атестувались такі педагоги та встановлено кваліфікаційні категорії:

-Нич В.В.-заступник директора з навчально-виховної роботи (встановлено кваліфікаційну категорію спеціаліст ІІ категорії);

-Васьковський О.О.-вихователь (встановлено кваліфікаційну категорію спеціаліст І категорії);

-Метіль М.М.-вчитель музичного мистецтва (встановлено кваліфікаційну категорію спеціаліст І категорії);

-Жила В.П.-вихователь (встановлено кваліфікаційну категорію спеціаліст вищої категорії);

-Жила В.П.-вчитель фізики,математики(підтверджено звання Старший вчитель та кваліфікаційну категорію спеціаліст вищої категорії);

-Лісовський Р.А.-вчитель трудового навчання (встановлено кваліфікаційну категорію спеціаліст вищої категорії);

-Волосок Л.В.-вчитель початкових класів(підтверджено звання Старший вчитель та кваліфікаційну категорію спеціаліст вищої категорії).

У систему методичної роботи включено заходи, що сприяли підвищенню кваліфікації: конференції, семінари, педагогічні ради, презентації перспективного педагогічного досвіду, консиліуми та інше.

На протязі року педагоги школи впроваджували такі засоби педагогічної діяльності, які були взаємопов’язані за змістом, завданнями, дозуванням навчального матеріалу, методичними прийомами роботи із слабозорими учнями та розвитком у них необхідних умінь і навичок.

Протягом року вчителями – предметниками були проведені цікаві предметні тижні, вечори, на яких у доступній формі діти отримували потрібну інформацію і позитивний психологічний заряд.

У цьому році Лисенко Л.П.,вчитель трудового навчання ,Гречуха Г.М.,вчитель української мови та літератури взяли участь у Всеукраїнській конференції «Підготовка педагога ХХІ ст.крізь призму ідей В.Сухомлинського» з виступом на тему «Традиційне в методиці трудового навчання учнів у педагогічний спадщині В.Сухомлинського».

Таким чином, методична робота, проведена у КЗ КОР «Боярська спеціальна загальноосвітня школа – інтернат І-ІІ ступенів» у 2017-2018 н. р. була спрямована на підготовку педагогів як грамотних, творчих учасників навчально-виховного процесу, озброєних ефективними методичними прийомами, готових здійснювати якісну освітню діяльність в напрямку особистісно зорієнтованого навчання і формування соціально-активної особистості учня.

5. Виконання Державних та регіональних освітянських програм.

З метою перевірки виконання навчальних планів і програм протягом навчального року проведені співбесіди з вчителями, перевірені класні журнали, проведено перевірку виконання уроків розвитку зв’язного мовлення,позакласного читання, лабораторних, контрольних робіт і тематичних оцінювань.

Календарні плани були складені з урахуванням забезпечення ба­зового рівня освіти, вікових особливостей учнів. Дотримано норми і строки проведення тематичних контрольних та лабораторно-практичних робіт, уроків розвитку зв’язного мовлення, позакласного читання, екскурсій.

Навчальні програми виконані за кількістю про­ведених уроків. Графік контрольних робіт виконано. Перевірені кален­дарно - тематичні плани, навчальні програми та записи на сторінках предметів у класних журналах.

Тематичні оцінювання проводяться у різних формах, а саме: тести, контрольні роботи, усні опитування, практичні роботи, захист рефератів, семінарсько-практичні заняття.

За результатами перевірки встановлено, що станом на 25.05.2018 року інваріантна та варіативна складові частини навчальних планів виконані, про що видано відповідний наказ по школі.

6. Виховна та позакласна робота.

У 2017 - 2018 навчальному році у КЗ КОР «Боярська спеціальна загальноосвітня школа – інтернат І-ІІ ступенів» виховна діяльність була спрямована на реалізацію законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”. Головна увага приділялася формуванню особистості учня, розвитку його здібностей і обдарувань, забезпеченню результативності та якості виховного процесу, вихованню свідомого ставлення до здоров’я, як найголовнішої соціальної цінності, формуванню гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереженню і зміцненню фізичного та психічного здоров’я учнів.

Вчителі і вихователі школи прагнули зробити шкільне життя змістовним, насиченим, цікавим. Нашим завданням є гармонійний всебічний розвиток дитини, підготовка її до життя, формування моральних цінностей. Педагоги нашої школи прагнуть зробити життя дітей в школі - інтернаті розвиваючим, змістовним, цікавим. В зв’язку з цим у школі склалася налагоджена система виховної роботи.

Головною метою національного виховання учнів школи – інтернату є формування особистісних рис громадянина української держави, почуття громадської гідності, поваги до символіки держави, любові до своєї Батьківщини, рідної культури, мови, національних свят і традицій.

Позакласні заходи, до яких старанно готувались і педагоги і діти, виховували характерні ознаки духовної людини: доброту, щирість, справедливість, взаємоповагу.

Наша школа покликана стати тим місцем для особистості учня і вчителя, де буде духовно збагачуватись кожний учасник навчально – виховного процесу, де буде формуватись громадянська зрілість і особиста відповідальність за свій внесок у національно – культурне відродження України.

На сучасному етапі розвитку суспільства педагогічний колектив школи, розуміючи потребу докорінного переосмислення виховної системи, насамперед виходить з таких позицій:

Школа - навчальний заклад, покликаний відповідати потребам стану сучасного розвитку України;

Школа має бути конкурентноздатною, престижною, а це можливо лише в режимі неперервного розвитку і творчого пошуку, прогресивних технологій, методик зростання професіоналізму на педагогічному та управлінському рівнях.

Педагоги школи постійно шукали нові методи для підвищення мотивації навчання учнів

Вирішуючи ці завдання, школа має забезпечувати різні види діяльності в широкому спектрі позакласної сфери гурткової, спортивної художньо – естетичної роботи, максимально сприяючи розвитку і самовизначенню особистості дитини.

Розв‘язання поставлених завдань можливо лише в атмосфері доброзичливості, довіри, співробітництва, відповідальності на всіх рівнях шкільного педагогічного простору.

Важливе місце виховної діяльності школи посідає управління навчально – виховним процесом. У нашій школі – це чіткий розподіл обов’язків між адміністрацією та всіма членами педагогічного колективу. Творча співдружність із позашкільними закладами, використання ініціативи громадських організацій, залучення учнівського самоврядування - тобто чіткий розподіл праці та встановлення функціональної залежності між усіма педагогічними системами та підсистемами.

З метою забезпечення відповідності діяльності школи державним стандартам та надання допомоги вчителям у підвищенні рівня виховної роботи у школі постійно здійснюється управління та внутрішкільний контроль за виховною роботою.

Аналізуючи стан виховної роботи школи варто сказати, що пріоритетними на сучасному етапі є:

 • реалізація науково – пізнавального потенціалу;

 • використання сучасних інформаційних технологій в управлінській діяльності та навчально – виховному процесі;

 • збереження морального, фізичного та психічного здоров’я дітей;

 • виховання патріотизму, громадських якостей особистості;

 • розвиток у дітей творчих здібностей, підтримка обдарованих дітей.

Для проведення підсумків різних видів контролю за станом виховної роботи використовуються такі форми: накази, індивідуальні бесіди, винесення відповідних питань на нараду при директорі, на засідання педагогічної ради, методичні об’єднання .

Виконуючи основні завдання виховання учнів у школі, спільно з педагогічним колективом використовувались різноманітні форми і методи роботи: години спілкування, бесіди, свята, зустрічі, екскурсії, конкурси, огляди, акції, виставки.

Методоб‘єднання вихователів, постійно вдосконалюючи свою роботу, сприяє професійному вдосконаленню особистості педагога, стимулює творчість класного керівника і вихователя , які ведуть пошуки шляхів збагачення і розвитку змісту, форм і методів виховної роботи, формування гуманістичних цінностей у системі виховної роботи.

Планування виховної роботи школи – важлива умова її спільної діяльності. Плануючи виховну роботу, спільно з адміністрацією школи, класними керівниками, учителями - предметниками, вихователями, активом учнівського самоврядування, складався план із виховної роботи.

Інформаційні технології мають сьогодні пріоритетні значення в усіх сферах діяльності, визначають розвиток суспільства завтрашнього дня. Розуміючи важливість впровадження інформаційних технологій, адміністрація школи створює належні умови для комп’ютеризації навчального закладу. Використання комп’ютерних технологій у виховній роботі підвищують її ефективність.

Виховна система нашої школи – це складна психолого – соціо – педагогічна сукупність, яка охоплює весь педагогічний процес, інтегруючи навчальні заняття, позаурочне життя дітей, різноманітну діяльність і спілкування за межами школи – інтернату .

Саме школа – інтернат зацікавлена у позитивному розвитку особистості школяра. Корекційно - виховна робота об’єднує зусилля адміністрації школи, соціально-психологічної служби, класних керівників, вихователів. Усвідомлюючи важливість радикальних змін у всіх сферах життя у нашій школі діє система профілактичної роботи з попередження правопорушень.

Успіх спільної діяльності педагогів і батьків великою мірою залежить від глибокого знання педагогом учнів, їхніх родин, і тому у школі практикується детальне знайомство з родинами.

Перед сучасним навчальним закладом і перед нашим зокрема виникає чимало проблем, але найболючіші з них - негативні прояви асоціальної поведінки учнів, що є соціальною загрозою і потребує наполегливої боротьби з ними.

Педагогічним колективом школи проводилась велика робота з формування здорового способу життя, забезпечення повноцінного розвитку дітей, охорони та зміцнення їх здоров”я, формування фізичних здібностей. Проводилась також значна робота з профілактики наркоманії та паління серед підлітків.

Вирішення завдань попередження вживання алкогольних напоїв , інших шкідливих звичок в учнівському середовищі реалізується під час вивчення предмету основи здоров’я , а також у таких заходах:

- зустрічі вихованців школи - інтернату з районним лікарем –

наркологом (два рази на рік);

- профілактична робота медичного персоналу школи щодо попередження шкідливих звичок школярів: випуск санбюлетнів, лекції, бесіди;

- використання вихователями спеціальної науково - методичної літератури із зазначеного питання для бесід та виховних годин;

- проведення класних батьківських зборів із питань профілактики вживання учнями алкогольних напоїв, запобігання проявів побутового пияцтва серед дітей та підлітків;

- організація та проведення тренінгів психологом школи – інтернату на тему: “Я обираю життя”.

Серед заходів превентивного виховання, яке передбачає попередження злочинів і злочинності серед дітей, заслуговують на увагу бесіди, лекції, індивідуальна робота.

Цікавими формами роботи були бесіди з учнями класів про небезпеку вірусних простудних захворювань, місячник протипожежної безпеки, бесіди з учнями «Небезпека на льоду», заходи до тижня знань з основ безпеки життєдіяльності, тренінги у класах «Здорові звички – здоровий спосіб життя», кінолекторій «Правда про алкоголь та тютюн», весняна спартакіада, присвячена Всесвітньому дню здоров’я, лекторій «Ти і твоє здоров’я», бесіда з учнями про небезпеку купання у забруднених водоймах, проведення бесід із техніки безпеки з метою профілактики нещасних випадків під час оздоровлення на літніх канікулах. Велика увага класних керівників та вихователів приділялась питанню шкідливих звичок. Постійно проводяться бесіди з питань безпеки життєдіяльності, профілактики різних видів захворювань.

Проведено заплановані батьківські збори та індивідуальні бесіди з батьками з питань виховання, успішності, поведінки учнів, надано рекомендації батькам щодо методів виховання у сім’ї. Проведено обстеження умов життя дітей із неблагополучних сімей.

У виховній роботі мало місце формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави. В школі постійно вшановувались історичні пам’ятні дати: День Соборності України - «Соборна мати Україна одна на всіх, як оберіг», «З чого починається Україна», «Дотримання законів України – обов’язок кожного громадянина», заходи, присвячені трагедії на ЧАЕС, мітинг – реквієм, присвячений Дню Перемоги «Ніщо не забуте, ніхто не забутий».

За 2017-2018 н.р.було проведено такі заходи:

1.Акція «Посади дерево»-08.10.2017 р.

2.Свято до Дня козацтва «Хай живе козацька слава,хай живе,козацький дух»-12.10.2017 р.

3.»Кухарі майбутнього»,- профорієнтаційна робота.-12.10.2017 р.

4.Свято до Покрови « Покрівонько ,Покрівонько,покрий землю листом,а нас любов’ю і турботою»-13.10.2017 р.

5. «Обережно,Ананас!»- розважальна програма для молодших -18.10.2017 р.

6.Протипожежна бесіда «Це небезпечно з елементами театральної постановки-19.10.2017 р.

7.Відеожурнал «Безпека життєдіяльності» - перегляд фільму напередодні канікул.

8.Мультфільм для молодших «Загорівся кицьки дім» -виховний захід про запобігання пожежі.

9. «Школа має талант»- тематична вечірка підготовлена членами учнівського самоврядування.

10.Шкільна лінійка про безпеку життєдіяльності учнів(підведення підсумків Місячника безпеки життєдіяльності).

11.Просвітницька робота психологічної служби про шкідливість паління та вживання наркотичних засобів.-22.02.2018 р.

12.Діагностування дітей «Групи ризику» (для старшокласників) -20.02.2018 р.,21.02.2018р.

13.Виховна бесіда із старшокласниками «негативні наслідки інтернетзалежності»-19.02.2018 р.

14.Виховний захід «Вшануймо героїв Небесної сотні.-22.02.2018 р.

15.Виховний захід «Рідне слово материнська мова» (розміщений на сайті Департаменту освіти і науки КОДА)-21.02.2018р.

16.Малі олімпійські ігри «Плекаймо в собі олімпійський дух»-22.02.2018 р.

17.Лекторій «Україна демократична держава»-22.02.2018 р.

18.Круглий стіл для випускників «Моя майбутня професія»-23.02.2018 р.

19.Тиждень профілактичної роботи з питань запобігання дитячої злочинності та потрапляння дітей під вплив кримінальних осіб-(звіт на сайті Департаменту освіти і науки КОДА .3 тиждень січня).

20. «Новорічна казка триває» за участю Благодійної організації «ІНТЕГРУМ» -«Новорічний переполох» 16.01.18р.

21. «Новорічна казка триває» за участю Благодійної організації «Мир дому вашому» - «Гість на Різдво » 17.01.18р.

22.Виховний захід «Українські вечорниці »- звіт на сайті Департаменту освіти і науки КОДА 23.01.18р.

23.Урочиста лінійка до Дня Соборності-4 тиждень.

24. «Профорієнтація-це важливо »- майстер-клас з перукарського мистецтва-звіт на сайті Департаменту освіти і науки КОДА 25.01.18р.

25.Фестиваль-конкурс «Молодь обирає здоров’я»- звіт на сайті Департаменту освіти і науки КОДА .24-31.01.18р.

26.Виховні години до Дня пам’яті героїв Крут.29.01.18р.

27.Лижний марафон.24.01.18р.

28.Виставка дитячих малюнків «Молода весна».-02.03.18р.

29. «Будемо щасливі,сильні,здорові-виховний захід».-05.03.18р.

30.Конкурс «Весняночка».-14.03.18р.

31.Квест «Подорож до професії» -звіт на сайті Департаменту освіти і науки України.-21.03.18 р.

32.Практичні заняття «На прийомі у лікаря Ай-болить».-13.03.18р.

33.Виставка «Подарунки для мам».-05.03.18р.

34.Святковий концерт до Жіночого дня.-07.03.18р.

35.Тиждень української мови «Невмируще слово Кобзаря».-12.03.18р.

36.Неповторна поезія Ліни Костенко.14.03.18р.

37.День поезії до Всесвітнього дня поезії.-16.03.18р.

38.Двотижневик «Молодь обирає здоров’я».-12.03-23.03.18р.

39.Акція «Допоможи малій пташині».-02.03.18р.

40. Участь у фестивалі «Ти особливий» за сприянням благодійної організації «Фест добра».-24.03.18р.

41.Місячник озеленення та прибирання шкільної території.

42.Конкур малюнків «Весняні варіації».

43.Бесіди в групах з питань профілактики дитячої злочинності.

44.Круглий стіл для старшокласників «Побутова хімія- користь і шкода для здоров’я».

45.Лялькова-вистава «Безпека в громадському транспорті і на дорогах».

46.Ллінійка «Чернобиль не має минулого».

47.Майстер-класи «Christ is Risen!Indeed He has Risen!» з 02.04.-06.04.18 р.

48.Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності- 3 10.04.-17.04.18 р.

49.Гра-квест для юних природоохоронців – 26.04.18 р.

50.Майстер-клас в техніці декупаж-21.04.18 р.

51.Майстер –клас поробок с фетру-22.04.18 р.

52.Свято Букваря-25.04.18 р.

53.Зустріч з пожежниками Києво-Святошинського районного відділу ГУДСНС України в Київській області (евакуація дітей із шкільних приміщень,навички рятування постраждалих ,ознайомлення з пожежною технікою).17.04.18 р.

54.День цивільної оборони.

55.Охорона праці «Висока культура суспільства»(звіт на сайті департаменту освіти і науки КОДА).

56.Професійне самовизначення «Моя майбутня професія».

57.День пам’яті – 9 травня.

58.Шкільний фестиваль «Я,ти,він,вона-разом дружна ми сім’я».

59.Участь у міському конкурсі «Наше місто професій».

60.День вишиванки .

61.Шкільний захід «Плекаємо здорову націю».

62.Тиждень безпеки дорожнього руху.

63.Свято останнього дзвоника «Сімейне свято».

64.Участь у обласному фестивалі «Таланти твої,Київщино!».

65.Участь в обласному фестивалі «Яскраві діти України».

66.Оздоровлення дітей у м. Коблево ,Миколаївської обл. з 26.05. по 03.06.2018 р. в кількості 35 осіб.

Індивідуальна робота займала важливе місце у роботі з учнями в кожного класного керівника. Вона була спрямована на тих дітей, яким не підходять групові форми роботи і які потребують диференційованого підходу. Робота з важковиховуваними дітьми сприяла профілактиці правопорушень.

Результатами виховної роботи школи стало свідоме ставлення учнів до навчання, високий рівень сформованості моральних принципів, гуманістичний характер стосунків між учнями, почуття поваги до батьків, свого родоводу, старших за віком, історії рідного народу, краю, оптимально можливий для даного віку учнів рівень національної свідомості, гарний розвиток та загартування юнаків і дівчат, усвідомлення основних екологічних проблем регіону, сформованість особистої відповідальності за збереження і примноження природних багатств рідного краю, зовнішній вигляд школи, порядок та чистоту, дбайливе ставлення учнів до шкільного майна.

7. Виконання екологічної програми .

Ціннісне ставлення до природи реалізується через ряд заходів екологічного напрямку. Учнями школи разом із вихователями та вчителями здійснювались зачистки території школи та пришкільної території від сміття. Діти разом із вчителями брали активну участь у таких акціях: «Турбота про птахів» (підготовка до зустрічі пернатих друзів - виготовлення шпаківень, годівниць), «Охорона довкілля», акція з благоустрою "За чисте довкілля", «Озеленимо наш край». акція «Посади своє дерево». Протягом 2017 року в школі висаджено 50 кущів і 30 фруктових дерев, силами учнів школи прибрано територію біля лісового озера та струмка, який протікає біля школи.

8. Правовиховна робота.

У навчальному закладі з учнями організовано такі форми правового навчання і виховання:

- тематичні загальношкільні лінійки та класні години;

- лекції, бесіди на правову тематику;

- зустрічі з працівниками правоохоронних органів;

- уроки правознавства;

- індивідуальні бесіди з важковиховуваними учнями;

Практичним психологом школи регулярно і ефективно проводяться корекційно-розвивальні заняття з учнями групи ризику та учнями, що потрапили у складні життєві умови.

Психологічна служба школи проводила роботу з вивчення психологічних особливостей учнів із вадами зору:

 1. Індивідуальна та групова психодіагностика, індивідуальне консультування учнів, працівників, батьків.

 2. Психологічна освіта.

 3. Зв’язки з громадськістю, з органами виконавчої влади та громадського самоврядування за місцем проживання школярів.

 4. Робота шкільної ПМПК.

 5. Психологічна просвіта, семінари.

9.Про діяльність соціально-психологічної служби.

Протягом 2017-2018 навчального року соціальним педагогом протягом навчального руху координувалася робота Ради профілактики правопорушень для оформлення індивідуальних планів роботи з учнями,які схильні до правопорушень.Був розроблений алгоритм дій по роботі з дітьми з обмеженими можливостями.Були здійснені заходи в роботі Громадської піклувальної ради.

На початку навчального року разом з класними керівниками були складені соціальні паспорти класів та школи.Протягом навчального року проводився моніторинг банку даних пільгових категорій дітей,були обстежені житлово-побутові умови учнів школи.

З учнями систематично проводились групові та індивідуальні бесіди для здійснення корекційного впливу на їх поведінку на уроках,перервах та в позаурочний час.

З учнями старших класів були проведені бесіди на тему «Проблеми насильства в сім’ї», «Кримінальна відповідальність неповнолітніх».

З метою профілактики здорового способу життя проведені бесіди: «Шкідливість куріння», «Загроза наркотиків», «Що тобі відомо про ВІЛ/СНІД».

Окремо були розроблені заходи по роботі з дітьми,які опинились у складних життєвих обставинах.

Психологічною службою було визначено ряд завдань,на виконання яких проводилась відповідна робота:

-комплексне обстеження дітей з метою диференційного підходу в навчанні,вихованні та соціальній адаптації та визначення їх рівня :

-адаптованості до соціального середовища;

- задоволеності стосунків у класі;

- схильності учня до девіантної поведінки;

- схильності до агресивної поведінки;

- професійних інтересів випускників;

- лідера учнівського колективу ;

- рівня самооцінки учня;

- схильності учнів до шкідливих звичок;

- психологічної атмосфери в сім’ї дитини ;

- особистісних якостей;

- психофізіологічних властивостей учнів;

- рівня шкільної тривожності;

-сприяння повноцінному розвитку особистості на кожному віковому етапі,допомога дитині в адаптації під час переходу з однієї вікової групи до іншої(заняття,спрямовані на адаптацію до навчання в школі «Починаємо навчання з радістю», «Вміння контролювати свої емоції», «Розвиток комутативних здібностей»(заняття,спрямовані на ліквідацію агресивності,тривожності учнів,на розвиток пізнавальних процесів);

-надання допомоги в професійному та особистісному самовизначенні(гра «Подорож у світ професій»,бесіди-презентації: «Свідомий вибір професії-шлях до успіху», «Усі професії важливі,всі професії потрібні», «Знайти себе-це важливо!»;

-розвиток особистої зрілості та соціальної компетентності школярів (заняття «Коли дівчинка дорослішає…», «Підліткам про підлітків», «Хто я?Який я?», «Уявлення підліткі про життєві орієнтири»;

-профілактика тютюнопаління,алкоголізму,наркоманії .захворювань на СНІД,злочинності серед неповнолітніх(заняття «Я і моє майбутнє», «Чи знаю я,що таке здоровий спосіб життя?», «СНІД-право вибору»);

-робота з розвитку комунікативних навичок у вихованців школи-інтернату (рольова гра «Конфлікти,способи їх подолання», заняття «Секрети дружби», «Я вчуся керувати собою»);

-психологічна просвіта серед учнів ,батьків та педагогічних працівників( «Майбутнє без СНІДу» ,«Профілактика ВІЛ-інфекції та СНІДу», «Міфи та правда про алкоголь», «Небезпека наркоманії.Попередження наркотичної залежності», «Паління або здорове майбутнє»,бесіда «Інтернет-безпека»,семінар «Стилі батьківського виховання», «Духовні цінності сім’ї», «Освітнє середовище :стилі спілкування»);

-надання консультативно-психологічної допомоги всім учасникам навчально-виховного процесу.

10. Профорієнтаційна робота.

Професійна підготовка молоді починається ще в шкільні роки. Завдання школи – підготувати підростаюче покоління до свідомого вибору професії. Профорієнтаційна робота у КЗ КОР «Боярська спеціальна загальноосвітня школа – інтернат І-ІІ ступенів» здійснюється під час навчально-виховного процесу, а саме: виховання трудових навичок у школярів на уроках трудового навчання та під час прибирання території, розширення знань про професії на виховних заходах, зустрічах з людьми різних професій, екскурсіях на виробництва.

Активно в цьому році пройшов тиждень профорієнтаційної роботи. У ході тижня були проведені цікаві за інформаційним насиченям заходи:

- анкетування по вибору різних професій;

- проведено майстер –класи фахівцями за різною тематикою;

- проведено один майстер –клас учнями школи для дітей Киїіської німецької школи.

Серед основних заходів із трудового навчання, спрямованого на формування працелюбної особистості, можна назвати такі заходи, де створено всі умови для всебічної підготовки учнів до життя: в майстерні продуктивної праці учні оволодівають професією складальника виробів для підприємств УТОСу. Їх уміння і навички оцінюються кількістю і якістю виготовленої продукції, яка проходить перевірку на підприємстві УТОСу № 4 м. Києва з відповідною оплатою згідно норм виробництва.

Соціальним педагогом з учнями старших класів проводилась профорієнтаційна робота за кількома методиками:

- групова діагностика виявлення комунікативних та організаторських здібностей учнів;

- вивчення ступеня зв’язку типу особистості зі сферою професійної діяльності, до якої у неї є професійні нахили;

- розроблені заходи по роботі з дітьми – інвалідами.За минулий навчальний рік учні школи брали участь у районному святі «Місто професій».

11. Співпраця з батьками.

Виховання учня в школі і сім’ї – щоденний нерозривний процес. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. Класні керівники та вихователі тісно співпрацюють з сім’ями своїх вихованців, відвідуючи їх вдома, спілкуючись з родинами.

Кожного семестру проводились класні батьківські збори: «Союз сім’ї та школи», «Незабаром закінчення навчального року», «Дай руку, першокласнику!».

12.Відновлювально-реабілітаційна робота:

В школі працює кабінет охорони зору,який повністю забезпечує потреби вихованців закладу в реабілітації,лікуванні і профілактичній роботі щодо збереження залишків зору.В кабінеті є така лікувально-діагностична література:

-сканер лазерний СМ-4;

-сканер лазерний СМ-5;

-щілева лампа:

-сенаптофор;

-амбліотренер;

-апарат панорама;

-периметр;

-офтальмоскоп електричний;

-офтальмоскопічні зеркала;

-скіоскопічні лінійки;

-апарат бінакулярного зору;

-окуляри «Лазер –Віжен»;

-таблиця Сівцева;

-апарат Маклакова;

-компютерні програми :

«Хрестики», «Павучок», «Релакс», «Патерн», «Квіточка».

Усі діти школи двічі на рік оглядаються лікарем-офтальмологом із дослідженням очного дна та скіаскопією.

Медсестра проводить ортоплеоптичне лікування згідно призначення лікаря із відповідним записом у журналі обліку і медичні карточці.

При потребі вихованці закладу проходять консультативні ,стаціонарні обстеження та хірургічне лукування в Київській обласній клінічній лікарні ЦМХО м.Києва,лікарні «ОХМАТдит».При благоприємному прогнозі лікування учнів школи реінтегруються у заклади загальної освіти .

13. Додержання умов колективного договору.

1. Виконання умов колективного договору.

Колективний договір укладено згідно із Законом України «Про колективні договори і угоди,«Кодексом Законів «Про працю України», Статутом школи – інтернату .

Всі пункти колективного договору дотримувались, а саме

-забезпечено порядок виплати доплат, надбавок, винагород інших заохочувальних чи компенсаційних виплат;

- затверджено попередньо погоджене з профкомом Положення про преміювання;

- премії та доплати за підвищення якості та інтенсивності праці встановлено з економії фонду заробітної плати і в його межах;

- забезпечено своєчасну розробку і виконання заходів по створенню безпечних нешкідливих умов праці відповідно до вимог нормативних документів з охорони праці;

- проводилось навчання і перевірка знань працівників, які зайняті на роботі з підвищеною небезпекою;

- за кошти установи організовувалось проведення періодичних медичних оглядів працівників;

- забезпечено належне утримання санітарно – побутових приміщень;

- педагогічним працівникам виплачувалась допомога на оздоровлення в розмірі місячного посадового окладу (згідно ст..57 Закону України «Про освіту»;

- технічним працівникам виплачувалась допомога на оздоровлення в розмірі місячного посадового окладу (згідно Постанови Кабінету Міністрів №134 від 7 лютого 2001 р.):

У вересні 2017 року виплачено винагорода педагогічним працівникам,премія технічним працівникам .

- забезпечено вільний доступ до матеріалів, документів, підрозділів і служб для здійснення контролю за дотриманням чинного законодавства, станом охорони праці і техніки безпеки, виконання колективного договору.

2. Збереження і зміцнення здоров’я учнів та працівників.

Учням надавалась постійна медична допомога. Двічі на рік проходив поглиблений медичний огляд, за наслідками якого проводилось планове профілактичне та стаціонарне лікування дітей у клініках Києво – Святошинського району та м. Києва. Протягом року всім дітям згідно графіка проводили профілактичні щеплення. Класними керівниками проводилися бесіди з попередження різноманітних захворювань: грипу, туберкульозу, кишкових захворювань, СНІДУ та атипової пневмонії. Для проведення профілактичного лікування та здійснення корекційної роботи в школі працює офтальмологічний кабінет, який обладнаний сучасним спеціальним устаткуванням. Всі вихованці забезпечені окулярами та збільшуваними лінзами за рахунок спонсорських коштів. Колектив школи постійно шукає шляхи до поліпшення роботи з дітьми – інвалідами.

Медичні працівники організовують систематичне та планове медичне обслуговування учнів, забезпечують профілактику дитячих захворювань. Щорічно на базі центральної районної лікарні діти проходять медичне обстеження.

Медичне обслуговування працівників школи організовано також на базі Києво – Святошинської центральної лікарні, в якій щорічно проходять поглиблені медичні огляди за графіком кабінету профогляду. Працівники їдальні проходять медичні огляди два рази на рік. Проходження медичного огляду фіксується в санітарних книжках установленого зразка, які реєструються і зберігаються у медичної сестри школи.

Важливим аспектом збереження здоров’я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей протягом перебування у школі. Організація харчування учнів закладу регламентується законами України «Про освіту» (ст. 25), «Про загальну середню освіту» (ст.22), «Про охорону дитинства» (ст. 5), Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», іншими нормативними документами. Згідно з вищезазначеними документами учні школи забезпечені повноцінним п’ятиразовим харчуванням. Цікавими оздоровчими заходами у школі є проведення традиційного Дня здоров’я, шкільних спартакіад, бесід за участю лікарів ЦРЛ, показ відеофільмів про шкідливість куріння, вживання наркотиків, алкоголю, виступи працівників ДАІ на загальношкільних лінійках.

3. Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Згідно річного плану роботи школи протягом 2017-2018 навчального року в закладі проводилась робота щодо забезпечення безпечних умов життєдіяльності та попередження дитячого травматизму серед учнів, яка була організована і проводилась відповідно до програми курсу «Основи здоров’я» та «Основи безпеки життєдіяльності», програми попередження побутового травматизму, рекомендацій Міністерства освіти і науки, департаменту освіти і науки та ряду нормативно - правових документів. На початку навчального року були видані накази про призначення відповідальних осіб за протипожежну безпеку та за роботу з питань попередження дитячого травматизму.

На початку року були складені акти - дозволи на проведення занять у спортзалі, кабінетах фізики, хімії, біології та трудового навчання. Також у цих кабінетах є інструкції з правил безпечної поведінки під час проведення практичних робіт та журнали інструктажів учнів.

Тематичні бесіди з профілактики травматизму проводять класні керівники. В усіх класах проведені заплановані бесіди з попередження різних видів травматизму, записані пам’ятки на час канікул. Постійно проводяться додаткові бесіди у зв’язку з трагічними випадками, які сталися в районі, області або країні.

В школі ведеться систематична робота з профілактики випадків ВІЛ/СНІДу. Класні керівники та вихователі проводять цикл бесід «За здоровий спосіб життя» та за тематикою, запропонованою Міністерством освіти і науки . В методкабінеті є підбірка матеріалів і наочності «На допомогу класним керівникам» ( з профілактики вживання алкоголю, куріння, наркоманії, з профілактики ВІЛ/СНІДу, матеріали з пожежної безпеки, дорожнього руху, попередження травматизму при користуванні електроприладами тощо).

Протягом року в школі організовувались зустрічі з працівниками районної служби у справах сім’ї і молоді, які проводили бесіди з учнями з профілактики вживання алкоголю, тютюнопаління, вживання наркотиків, профілактики захворювань на СНІД. Неодноразово учні зустрічались із дільничним інспектором, який вів бесіди з учнями старших класів про відповідальність за правопорушення та порушення правил дорожнього руху.

Школа дотримується правил протипожежної безпеки: 1) розроблені плани евакуації, є найперші засоби гасіння – вогнегасники, вказані запасні виходи; 2)розроблені правила електробезпеки: справна електропроводка, є маркування та кріплення розеток, вимикачів, відсутні оголені дроти. Загальний санітарно-гігієнічний стан задовільний, постійно проводиться вологе прибирання усіх приміщень, провітрювання класних кімнат.

На початку року проведено медичний огляд учнів, проаналізовано результати, розглянуто на нараді та батьківських зборах.

В травні місяці 2017 року були розроблені заходи з оздоровлення дітей.

У школі ведеться журнал обліку нещасних випадків та випадків травматизму, які сталися в школі або вдома. За 2017-2018 навчальний рік нещасних випадків зареєстровано не було. Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу та інших нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів,

відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів із питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня та спортзал мають необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності.

Питання охорони праці та попередження травматизму неодноразово обговорювалися на нарадах при директорі.

Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відзначити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. В закладі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, проведена відповідна робота з учителями. Причини виникнення травм з’ясовуються, аналізуються, відповідно до цього складаються акти та проводяться профілактичні заходи.

14. Ефективне використання державного майна відповідно до показників, затверджених Кабінетом міністрів України.

Протягом 2017 року забезпечено розвиток і зміцнення матеріально – технічної бази школи – інтернату, створено оптимальні умови для організації навчального процесу.

Школа – інтернат знаходиться в пристосованих приміщеннях, крім корпусу естетичного виховання, тому потребує постійного належного ремонту. В 2017-2018 році проведено косметичні ремонти в усіх шкільних приміщеннях. З метою покращення матеріальної бази постійно вишукуються шляхи залучення позабюджетних коштів для розбудови і розвитку -- 191381,00 грн.

За 2017-2018 навчальний рік було витрачено бюджетних коштів на суму

5378000890,00 грн.

-зарплата-4007600,00 грн.;

-госп.товари- 76 000,00 грн.;

-медикаменти – 11 000,00грн.;

-продукти харчування -542 000,00 грн.;

-енергоносії-742 290,00 грн.

11. Своєчасні розрахунки з установами, організаціями, банками, постачальниками та іншими організаціями.

Протягом навчального року проводились своєчасні розрахунки з установами, організаціями, банками, постачальниками та іншими організаціями, систематично здійснювалася виплата заробітної плати, надбавок, доплат працівникам школи.

12. Своєчасне подання Департаменту освіти і науки встановленої статистичної, бухгалтерської звітності.

Бухгалтерією школи – інтернату своєчасно проводилось подання Департаменту освіти і науки встановленої статистичної та бухгалтерської звітності.

Вчасно здійснювалися бухгалтерією проплати за спожиті школою енергоносії. Завдяки злагодженості в роботі відповідальних за економію працівників, школа не виходить за ліміти спожитих енергоносіїв. Працівниками бухгалтерії школи планово проводиться інвентаризація майна. Завжди вчасно готується звітна документація, матеріали списуються або оприбутковуються.

13. Виконання програми соціального розвитку колективу.

Протягом 2017 року в школі забезпечено дотримання працівниками трудової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку, створено в колективі здоровий морально – психологічний клімат. Не допускалось необґрунтованого скорочення працівників школи. Забезпечено гласність всіх заходів щодо нормування праці, своєчасне підвищення кваліфікації педагогічних працівників, гарантуючи їм при цьому відповідні компенсації згідно з чинним законодавством (збереження середньої заробітної плати, оплати вартості проїзду, виплати добових). Графік щорічних оплачуваних відпусток затверджувалось за погодженням з профспілковим комітетом, доводилось до відома працівників. У випадку поділу відпустки на частини за бажанням працівника основну безперервну частину відпустки надавали у розмірі 14 календарних днів. Профкомом організовувалося проведення «Днів здоров’я», виїзди на природу, проведення лекцій, зустрічей із цікавими людьми, вечори відпочинку, присвячені Дню працівників освіти, 8 Березня, Новому року .

14. Управлінська діяльність.

Управління школою здійснюється згідно річного плану роботи школи, плану внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників і планів виховної роботи класних керівників. Така система планування, що відпрацьована у школі і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.

У навчальному закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу. З підключенням школи до мережі Інтернет стало можливим користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України, департаменту освіти, сайтами обласних інститутів післядипломної освіти, інших закладів освіти, що дає можливість оперативно й мобільно користуватися достовірною інформацією вчителям і адміністрації школи, вчасно знайомитися з новими документами та їх проектами.

Контроль - це важлива, складна та об’єктивно необхідна функція управління. У школі ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його навчально-виховного процесу та діяльності всього шкільного колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання закладу, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі. У школі адміністрацією використовується багато різних форм контролю за станом навчально-виховного процесу і, в першу чергу, таких традиційних, як вивчення стану викладання предметів та виконання навчальних планів та програм, перевірка класних журналів, , тощо. Аналіз результатів внутрішньошкільного контролю знаходить відображення у рішеннях педагогічної ради школи, відповідних наказах по навчальному закладі. Крім контролю за рівнем знань та навчальних досягнень учнів, проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни. За результатами

моніторингу адміністрація школи приймає певні управлінські рішення щодо конкретних учителів та учнів.

Нещодавні пости
Архів