ЗВІТ ДИРЕКТОРА МАРІОГЛО ЗІНАЇДИ ІВАНІВНИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

КЗ КОР «БОЯРСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ

ШКОЛА-ІНТЕРНАТ І-ІІ СТУПЕНІВ»

Адреса: 08150 Київська обл. К-Святошинський р-н, м. Боярка , вул..1Піщана,1, тел.:35-597

ЗВІТ

ДИРЕКТОРА МАРІОГЛО ЗІНАЇДИ ІВАНІВНИ

КЗ КОР «БОЯРСЬКА СПЕЦІАЛЬНА

ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ

ШКОЛА – ІНТЕРНАТ І-ІІ СТУПЕНІВ»

ЗА 2017 -2018 Н.Р.

Звіт

директора КЗ КОР «Боярська спеціальна ЗОШ- інтернат І-ІІ ст.» про

свою діяльність на посаді протягом 2017-2018 навчального року

1. Проведення навчально – виховного процесу на рівні державних стандартів якості освіти.

Відповідно до Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» КЗ КОР Боярська спеціальна загальноосвітня школа- інтернат І-ІІ ступенів за змістом реабілітаційних заходів належить до установ психолого – педагогічної реабілітації та здійснює комплексну реабілітацію дітей.

Головною метою спецшколи – інтернату є задоволення потреб дітей з вадами у фізичному та розумовому розвитку у загальній освіті, розвиток і формування особистості, забезпечення соціально – психологічної реабілітації і трудової адаптації учня, виховання в нього загальнолюдських цінностей, громадянської позиції. Головним завданням спецшколи – інтернату є забезпечення права громадян на освіту;

Педагогічний колектив нашого навчального закладу працює над розв’язанням завдань реабілітації та адаптації дітей у соціумі. У школі створені сприятливі умови для розвитку і формування особистості з вадами зору.

Головними завданнями КЗ КОР «Боярська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів» є:

забезпечення права дітей які потребують корекції фізичного та розумового розвитку

· на здобуття певного освітнього рівня шляхом спеціально організованого навчально-виховного процесу в комплексі з корекційно-розвитковою роботою, медичною реабілітацією;

· здійснення їх допрофесійної та професійної підготовки, формування соціально адаптованої особистості;

· міжособистісного спілкування, основ гігієни та здорового способу життя, початкових трудових умінь і навичок;

· забезпечення у процесі навчання й виховання системного кваліфікованого психолого-медико-педагогічного супроводу з урахуванням стану здоров'я, особливостей психофізичного розвитку учнів (вихованців);

 • здійснення соціально-педагогічного патронату;

 • надання психолого-педагогічної допомоги батькам (особам, які їх замінюють) з метою забезпечення їх активної участі в комплексній навчально-виховній, корекційно-розвитковій роботі.

2. Кадрове забезпечення.

У 2017-2018 навчальному році штатними працівниками КЗ КОР «Боярська спеціальна загальноосвітня школа- інтернат І-ІІ ступенів» була забезпечена на 100%. В школі працювало 30 педагогів і 30 обслуговуючого персоналу. За якісним складом педагогічні працівники розподілились так:

- методистів - 2;

- старших учителів – 8;

- старших вихователів – 1;

- вчителів та вихователів з вищою категорією – 18;

- з 1 категорією - 4;

- з 2 категорією – 6;

- спеціалістів – 2;

- дефектологів – 17.

Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників. При підборі нових кадрів (навіть обслуговуючого персоналу) враховується фахова підготовка, особисті та колективні якості, працездатність, інші характеристики. Час диктує все нові і нові вимоги до вчителя, тому доречним зараз є вміння працювати з комп’ютером, оргтехнікою. Всі педагоги школи мають досвід роботи з інформаційними технологіями. Вчитель, який не володіє навичками роботи на комп’ютері та не використовує їх у своїй діяльності, не буде відповідати освітнім вимогам та не зможе ефективно забезпечувати навчально-виховний процес.

3.Відомості про контингент та рух учнів:

У 2017-2018 н.р. в школі працювало 12 класів ,було створено 6 виховних груп.

Із загальної кількості дітей:

-дітей-інвалідів-16;

-з багатолітних сімей-10;

-під опікою-4.

Протягом навчального року відбувся рух учів відповідно до заяв батьків або осіб,які їх замінюють,довідок з інших шкіл про подальше навчання учнів.

На початок навчального року в школі-інтернаті навчалося 83 учні,на кінець навчального року 80 учнів.Із школи за минулий навчальний рік вибуло 3 учні.

4.Методичне забезпечення:

Система методичної роботи у КЗ КОР «Боярська спеціальна загальноосвітня школа – інтернат І-ІІ ступенів» ступенів будується таким чином, щоб створити належні умови для підвищення професійної майстерності кожного педагогічного працівника. У 2017 -2018 навчальному році шкільний колектив працював за традиційною структурою методичної роботи: самоосвіта, педради, виробничі наради, методичні об’єднання за суміжними дисциплінами, індивідуальні та групові консультації, психолого-педагогічні та тифлопедагогічні семінари тощо.

Згідно з річним планом роботи на 2017–2018 навчальний рік педагогічний колектив працював над проблемою: «Розвиток у вихованців школи національної самосвідомості та патріотичних почуттів ».

Впродовж року вчителі узагальнювали набутий досвід, керуючись методичними рекомендаціями щодо проблеми.

Основні завдання, над якими працювала школа:

 1. шляхи підвищення ефективності навчально - виховної роботи;

 2. забезпечення та зміцнення психічного та фізичного здоров’я учнів;

 3. формування національної свідомості та активної життєвої позиції учнів;

 4. апробація та впровадження освітніх технологій.

На підставі Положення про методичну роботу з педагогічними кадрами загальноосвітніх шкіл України, з метою подальшого удосконалення методичної роботи на початку навчального року була створена методична рада школи у такому складі:

- директор школи Маріогло З.І. (голова методичної ради);

- заступник директора з навчальної виховної роботиНич В.В.

(заступник голови методичної ради);

- голова м/о вчителів початкових класів Тараненко Н.В.;

- голова м/о вчителів гуманітарного циклу Гречуха Г.М.;

- голова м/о вчителів природничо-математичного циклу Богдан А.І.;

- секретар Зепс В.А.

Методична рада працювала над реалізацією даних проблем і завдань. Домінуючою формою методичної роботи в закладі були засідання методичних об’єднань вчителів за фахом.

Робота над методичними проблемами активізувала форми методичної підготовки кожного вчителя, підняла на більш високий рівень його теоретичну підготовку, надала чіткості і цілеспрямованості практичним заходам з різними категоріями вчителів. Традиційним стало проведення методичних оперативних нарад. Саме вони дають можливість своєчасно вирішувати завдання, що виникають у процесі роботи.

Індивідуальні форми методичної роботи з педагогами школи включали наставництво, консультування, взаємовідвідування занять і позакласних заходів, самоосвіту педагогів. Завдяки ефективній організації роботи методичних об’єднань вчителів за фахом, співпраці наставників і молодих колег щорічно зростає професійний фаховий рівень педагогів. Адміністрація закладу детально вивчила систему роботи вчителів, які атестувалися в поточному навчальному році. Під час проведення атестації було проведене здійснення експертного оцінювання якості роботи з різних питань адміністративного контролю закладу. Адміністрація школи намагалась дотримуватись норм управлінської етики, враховувала самооцінку вчителів, оцінку батьків та учнів для формування констатуючої атестаційної оцінки. Звіти вчителів заслуховувались на засіданнях педагогічних рад.

Особлива увага в школі приділялася інноваціям, що спрямовані на розвиток особистісно зорієнтованого навчання, впровадження комунікаційно-інформаційних технологій та інтерактивних методів навчання, національного й морального виховання учнів.

Згідно з річним планом роботи школи, з принципами й положеннями нормативних і директивних документів про освіту, науково-методична робота спрямовувалась на забезпечення психолого-педагогічного супроводу особистісно орієнтованого навчання і виховання, забезпечення відповідної підготовки вчителів, здатних успішно втілювати в життя особистісно зорієнтовану творчу педагогіку, виконання завдань розвитку, спрямованих на самореалізацію особистості.

У школі протягом 2017–2018 навчального року працювали такі методичні об’єднання:

 • вчителів гуманітарного циклу;

 • вчителів природничо-математичного циклу;

 • вчителів початкових класів;

 • вихователів.

Робота методичних об’єднань планувалася, виходячи з потреб й інтересів учнів і учителів а також виходячи із проблем школи:

 • актуальність проблеми самовдосконалення учнів та організація їх самостійної роботи;

 • диференційований підхід у роботі із слабозорими учнями початкових класів;

 • засоби навчання;

 • форми навчання;

 • формування здорового способу життя;

 • ознайомлення з інноваційними технологіями – передовим педагогічним досвідом;

 • формування національного світогляду на уроках ;

 • позакласна робота як засіб виховання любові до українського побуту;

 • спільна робота школи та сім᾿ї щодо профілактики правопорушень;

 • нові технології виховного процесу, форми групової роботи з дітьми;

 • патріотичне виховання учнів у системі виховної роботи в навчальному закладі;

 • сучасні комунікації та інформаційні технології.

Один раз на семестр аналізувалася робота методичних об’єднань за фахом. Методичний кабінет поповнився новими матеріалами: тематичними розробками вчителів, доповідями на засіданнях МО. Також протягом року відбулися психолого-педагогічні та тифлопедагогічні семінари .

У школі складено перспективний план курсової перепідготовки вчителів, на підставі якого кожний учитель обов’язково один раз на 5 років проходить курси підвищення кваліфікації. Паралельно з курсовою перепідготовкою широко застосовувались можливості самоосвітньої діяльності: кожен педагог займався самоосвітою згідно з індивідуальним планом підвищення кваліфікації, який містить вимоги щодо опрацювання післякурсового завдання.

В цьому навчальному році атестувались такі педагоги та встановлено кваліфікаційні категорії:

-Нич В.В.-заступник директора з навчально-виховної роботи (встановлено кваліфікаційну категорію спеціаліст ІІ категорії);

-Васьковський О.О.-вихователь (встановлено кваліфікаційну категорію спеціаліст І категорії);

-Метіль М.М.-вчитель музичного мистецтва (встановлено кваліфікаційну категорію спеціаліст І категорії);

-Жила В.П.-вихователь (встановлено кваліфікаційну категорію спеціаліст вищої категорії);

-Жила В.П.-вчитель фізики,математики(підтверджено звання Старший вчитель та кваліфікаційну категорію спеціаліст вищої категорії);

-Лісовський Р.А.-вчитель трудового навчання (встановлено кваліфікаційну категорію спеціаліст вищої категорії);

-Волосок Л.В.-вчитель початкових класів(підтверджено звання Старший вчитель та кваліфікаційну категорію спеціаліст вищої категорії).

У систему методичної роботи включено заходи, що сприяли підвищенню кваліфікації: конференції, семінари, педагогічні ради, презентації перспективного педагогічного досвіду, консиліуми та інше.

На протязі року педагоги школи впроваджували такі засоби педагогічної діяльності, які були взаємопов’язані за змістом, завданнями, дозуванням навчального матеріалу, методичними прийомами роботи із слабозорими учнями та розвитком у них необхідних умінь і навичок.

Протягом року вчителями – предметниками були проведені цікаві предметні тижні, вечори, на яких у доступній формі діти отримували потрібну інформацію і позитивний психологічний заряд.

У цьому році Лисенко Л.П.,вчитель трудового навчання ,Гречуха Г.М.,вчитель української мови та літератури взяли участь у Всеукраїнській конференції «Підготовка педагога ХХІ ст.крізь призму ідей В.Сухомлинського» з виступом на тему «Традиційне в методиці трудового навчання учнів у педагогічний спадщині В.Сухомлинського».

Таким чином, методична робота, проведена у КЗ КОР «Боярська спеціальна загальноосвітня школа – інтернат І-ІІ ступенів» у 2017-2018 н. р. була спрямована на підготовку педагогів як грамотних, творчих учасників навчально-виховного процесу, озброєних ефективними методичними прийомами, готових здійснювати якісну освітню діяльність в напрямку особистісно зорієнтованого навчання і формування соціально-активної особистості учня.

5. Виконання Державних та регіональних освітянських програм.

З метою перевірки виконання навчальних планів і програм протягом навчального року проведені співбесіди з вчителями, перевірені класні журнали, проведено перевірку виконання уроків розвитку зв’язного мовлення,позакласного читання, лабораторних, контрольних робіт і тематичних оцінювань.

Календарні плани були складені з урахуванням забезпечення ба­зового рівня освіти, вікових особливостей учнів. Дотримано норми і строки проведення тематичних контрольних та лабораторно-практичних робіт, уроків розвитку зв’язного мовлення, позакласного читання, екскурсій.

Навчальні програми виконані за кількістю про­ведених уроків. Графік контрольних робіт виконано. Перевірені кален­дарно - тематичні плани, навчальні програми та записи на сторінках предметів у класних журналах.

Тематичні оцінювання проводяться у різних формах, а саме: тести, контрольні роботи, усні опитування, практичні роботи, захист рефератів, семінарсько-практичні заняття.

За результатами перевірки встановлено, що станом на 25.05.2018 року інваріантна та варіативна складові частини навчальних планів виконані, про що видано відповідний наказ по школі.

6. Виховна та позакласна робота.

У 2017 - 2018 навчальному році у КЗ КОР «Боярська спеціальна загальноосвітня школа – інтернат І-ІІ ступенів» виховна діяльність була спрямована на реалізацію законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”. Головна увага приділялася формуванню особистості учня, розвитку його здібностей і обдарувань, забезпеченню результативності та якості виховного процесу, вихованню свідомого ставлення до здоров’я, як найголовнішої соціальної цінності, формуванню гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереженню і зміцненню фізичного та психічного здоров’я учнів.

Вчителі і вихователі школи прагнули зробити шкільне життя змістовним, насиченим, цікавим. Нашим завданням є гармонійний всебічний розвиток дитини, підготовка її до життя, формування моральних цінностей. Педагоги нашої школи прагнуть зробити життя дітей в школі - інтернаті розвиваючим, змістовним, цікавим. В зв’язку з цим у школі склалася налагоджена система виховної роботи.

Головною метою національного виховання учнів школи – інтернату є формування особистісних рис громадянина української держави, почуття громадської гідності, поваги до символіки держави, любові до своєї Батьківщини, рідної культури, мови, національних свят і традицій.

Позакласні заходи, до яких старанно готувались і педагоги і діти, виховували характерні ознаки духовної людини: доброту, щирість, справедливість, взаємоповагу.

Наша школа покликана стати тим місцем для особистості учня і вчителя, де буде духовно збагачуватись кожний учасник навчально – виховного процесу, де буде формуватись громадянська зрілість і особиста відповідальність за свій внесок у національно – культурне відродження України.

На сучасному етапі розвитку суспільства педагогічний колектив школи, розуміючи потребу докорінного переосмислення виховної системи, насамперед виходить з таких позицій:

Школа - навчальний заклад, покликаний відповідати потребам стану сучасного розвитку України;

Школа має бути конкурентноздатною, престижною, а це можливо лише в режимі неперервного розвитку і творчого пошуку, прогресивних технологій, методик зростання професіоналізму на педагогічному та управлінському рівнях.

Педагоги школи постійно шукали нові методи для підвищення мотивації навчання учнів

Вирішуючи ці завдання, школа має забезпечувати різні види діяльності в широкому спектрі позакласної сфери гурткової, спортивної художньо – естетичної роботи, максимально сприяючи розвитку і самовизначенню особистості дитини.

Розв‘язання поставлених завдань можливо лише в атмосфері доброзичливості, довіри, співробітництва, відповідальності на всіх рівнях шкільного педагогічного простору.

Важливе місце виховної діяльності школи посідає управління навчально – виховним процесом. У нашій школі – це чіткий розподіл обов’язків між адміністрацією та всіма членами педагогічного колективу. Творча співдружність із позашкільними закладами, використання ініціативи громадських організацій, залучення учнівського самоврядування - тобто чіткий розподіл праці та встановлення функціональної залежності між усіма педагогічними системами та підсистемами.

З метою забезпечення відповідності діяльності школи державним стандартам та надання допомоги вчителям у підвищенні рівня виховної роботи у школі постійно здійснюється управління та внутрішкільний контроль за виховною роботою.

Аналізуючи стан виховної роботи школи варто сказати, що пріоритетними на сучасному етапі є:

 • реалізація науково – пізнавального потенціалу;

 • використання сучасних інформаційних технологій в управлінській діяльності та навчально – виховному процесі;

 • збереження морального, фізичного та психічного здоров’я дітей;

 • виховання патріотизму, громадських якостей особистості;

 • розвиток у дітей творчих здібностей, підтримка обдарованих дітей.

Для проведення підсумків різних видів контролю за станом виховної роботи використовуються такі форми: накази, індивідуальні бесіди, винесення відповідних питань на нараду при директорі, на засідання педагогічної ради, методичні об’єднання .

Виконуючи основні завдання виховання учнів у школі, спільно з педагогічним колективом використовувались різноманітні форми і методи роботи: години спілкування, бесіди, свята, зустрічі, екскурсії, конкурси, огляди, акції, виставки.

Методоб‘єднання вихователів, постійно вдосконалюючи свою роботу, сприяє професійному вдосконаленню особистості педагога, стимулює творчість класного керівника і вихователя , які ведуть пошуки шляхів збагачення і розвитку змісту, форм і методів виховної роботи, формування гуманістичних цінностей у системі виховної роботи.

Планування виховної роботи школи – важлива умова її спільної діяльності. Плануючи виховну роботу, спільно з адміністрацією школи, класними керівниками, учителями - предметниками, вихователями, активом учнівського самоврядування, складався план із виховної роботи.

Інформаційні технології мають сьогодні пріоритетні значення в усіх сферах діяльності, визначають розвиток суспільства завтрашнього дня. Розуміючи важливість впровадження інформаційних технологій, адміністрація школи створює належні умови для комп’ютеризації навчального закладу. Використання комп’ютерних технологій у виховній роботі підвищують її ефективність.

Виховна система нашої школи – це складна психолого – соціо – педагогічна сукупність, яка охоплює весь педагогічний процес, інтегруючи навчальні заняття, позаурочне життя дітей, різноманітну діяльність і спілкування за межами школи – інтернату .

Саме школа – інтернат зацікавлена у позитивному розвитку особистості школяра. Корекційно - виховна робота об’єднує зусилля адміністрації школи, соціально-психологічної служби, класних керівників, вихователів. Усвідомлюючи важливість радикальних змін у всіх сферах життя у нашій школі діє система профілактичної роботи з попередження правопорушень.

Успіх спільної діяльності педагогів і батьків великою мірою залежить від глибокого знання педагогом учнів, їхніх родин, і тому у школі практикується детальне знайомство з родинами.

Перед сучасним навчальним закладом і перед нашим зокрема виникає чимало проблем, але найболючіші з них - негативні прояви асоціальної поведінки учнів, що є соціальною загрозою і потребує наполегливої боротьби з ними.

Педагогічним колективом школи проводилась велика робота з формування здорового способу життя, забезпечення повноцінного розвитку дітей, охорони та зміцнення їх здоров”я, формування фізичних здібностей. Проводилась також значна робота з профілактики наркоманії та паління серед підлітків.

Вирішення завдань попередження вживання алкогольних напоїв , інших шкідливих звичок в учнівському середовищі реалізується під час вивчення предмету основи здоров’я , а також у таких заходах:

- зустрічі вихованців школи - інтернату з районним лікарем –

наркологом (два рази на рік);

- профілактична робота медичного персоналу школи щодо попередження шкідливих звичок школярів: випуск санбюлетнів, лекції, бесіди;

- використання вихователями спеціальної науково - методичної літератури із зазначеного питання для бесід та виховних годин;

- проведення класних батьківських зборів із питань профілактики вживання учнями алкогольних напоїв, запобігання проявів побутового пияцтва серед дітей та підлітків;

- організація та проведення тренінгів психологом школи – інтернату на тему: “Я обираю життя”.

Серед заходів превентивного виховання, яке передбачає попередження злочинів і злочинності серед дітей, заслуговують на увагу бесіди, лекції, індивідуальна робота.

Цікавими формами роботи були бесіди з учнями класів про небезпеку вірусних простудних захворювань, місячник протипожежної безпеки, бесіди з учнями «Небезпека на льоду», заходи до тижня знань з основ безпеки життєдіяльності, тренінги у класах «Здорові звички – здоровий спосіб життя», кінолекторій «Правда про алкоголь та тютюн», весняна спартакіада, присвячена Всесвітньому дню здоров’я, лекторій «Ти і твоє здоров’я», бесіда з учнями про небезпеку купання у забруднених водоймах, проведення бесід із техніки безпеки з метою профілактики нещасних випадків під час оздоровлення на літніх канікулах. Велика увага класних керівників та вихователів приділялась питанню шкідливих звичок. Постійно проводяться бесіди з питань безпеки життєдіяльності, профілактики різних видів захворювань.

Проведено заплановані батьківські збори та індивідуальні бесіди з батьками з питань виховання, успішності, поведінки учнів, надано рекомендації батькам щодо методів виховання у сім’ї. Проведено обстеження умов життя дітей із неблагополучних сімей.

У виховній роботі мало місце формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави. В школі постійно вшановувались історичні пам’ятні дати: День Соборності України - «Соборна мати Україна одна на всіх, як оберіг», «З чого починається Україна», «Дотримання законів України – обов’язок кожного громадянина», заходи, присвячені трагедії на ЧАЕС, мітинг – реквієм, присвячений Дню Перемоги «Ніщо не забуте, ніхто не забутий».

За 2017-2018 н.р.було проведено такі заходи:

1.Акція «Посади дерево»-08.10.2017 р.

2.Свято до Дня козацтва «Хай живе козацька слава,хай живе,козацький дух»-12.10.2017 р.

3.»Кухарі майбутнього»,- профорієнтаційна робота.-12.10.2017 р.

4.Свято до Покрови « Покрівонько ,Покрівонько,покрий землю листом,а нас любов’ю і турботою»-13.10.2017 р.

5. «Обережно,Ананас!»- розважальна програма для молодших -18.10.2017 р.

6.Протипожежна бесіда «Це небезпечно з елементами театральної постановки-19.10.2017 р.

7.Відеожурнал «Безпека життєдіяльності» - перегляд фільму напередодні канікул.

8.Мультфільм для молодших «Загорівся кицьки дім» -виховний захід про запобігання пожежі.

9. «Школа має талант»- тематична вечірка підготовлена членами учнівського самоврядування.

10.Шкільна лінійка про безпеку життєдіяльності учнів(підведення підсумків Місячника безпеки життєдіяльності).

11.Просвітницька робота психологічної служби про шкідливість паління та вживання наркотичних засобів.-22.02.2018 р.

12.Діагностування дітей «Групи ризику» (для старшокласників) -20.02.2018 р.,21.02.2018р.

13.Виховна бесіда із старшокласниками «негативні наслідки інтернетзалежності»-19.02.2018 р.

14.Виховний захід «Вшануймо героїв Небесної сотні.-22.02.2018 р.

15.Виховний захід «Рідне слово материнська мова» (розміщений на сайті Департаменту освіти і науки КОДА)-21.02.2018р.

16.Малі олімпійські ігри «Плекаймо в собі олімпійський дух»-22.02.2018 р.

17.Лекторій «Україна демократична держава»-22.02.2018 р.

18.Круглий стіл для випускників «Моя майбутня професія»-23.02.2018 р.

19.Тиждень профілактичної роботи з питань запобігання дитячої злочинності та потрапляння дітей під вплив кримінальних осіб-(звіт на сайті Департаменту освіти і науки КОДА .3 тиждень січня).

20. «Новорічна казка триває» за участю Благодійної організації «ІНТЕГРУМ» -«Новорічний переполох» 16.01.18р.

21. «Новорічна казка триває» за участю Благодійної організації «Мир дому вашому» - «Гість на Різдво » 17.01.18р.

22.Виховний захід «Українські вечорниці »- звіт на сайті Департаменту освіти і науки КОДА 23.01.18р.

23.Урочиста лінійка до Дня Соборності-4 тиждень.

24. «Профорієнтація-це важливо »- майстер-клас з перукарського мистецтва-звіт на сайті Департаменту освіти і науки КОДА 25.01.18р.

25.Фестиваль-конкурс «Молодь обирає здоров’я»- звіт на сайті Департаменту освіти і науки КОДА .24-31.01.18р.

26.Виховні години до Дня пам’яті героїв Крут.29.01.18р.

27.Лижний марафон.24.01.18р.

28.Виставка дитячих малюнків «Молода весна».-02.03.18р.

29. «Будемо щасливі,сильні,здорові-виховний захід».-05.03.18р.

30.Конкурс «Весняночка».-14.03.18р.

31.Квест «Подорож до професії» -звіт на сайті Департаменту освіти і науки України.-21.03.18 р.

32.Практичні заняття «На прийомі у лікаря Ай-болить».-13.03.18р.

33.Виставка «Подарунки для мам».-05.03.18р.

34.Святковий концерт до Жіночого дня.-07.03.18р.

35.Тиждень української мови «Невмируще слово Кобзаря».-12.03.18р.

36.Неповторна поезія Ліни Костенко.14.03.18р.

37.День поезії до Всесвітнього дня поезії.-16.03.18р.

38.Двотижневик «Молодь обирає здоров’я».-12.03-23.03.18р.

39.Акція «Допоможи малій пташині».-02.03.18р.

40. Участь у фестивалі «Ти особливий» за сприянням благодійної організації «Фест добра».-24.03.18р.

41.Місячник озеленення та прибирання шкільної території.

42.Конкур малюнків «Весняні варіації».

43.Бесіди в групах з питань профілактики дитячої злочинності.

44.Круглий стіл для старшокласників «Побутова хімія- користь і шкода для здоров’я».

45.Лялькова-вистава «Безпека в громадському транспорті і на дорогах».

46.Ллінійка «Чернобиль не має минулого».

47.Майстер-класи «Christ is Risen!Indeed He has Risen!» з 02.04.-06.04.18 р.

48.Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності- 3 10.04.-17.04.18 р.

49.Гра-квест для юних природоохоронців – 26.04.18 р.

50.Майстер-клас в техніці декупаж-21.04.18 р.

51.Майстер –клас поробок с фетру-22.04.18 р.

52.Свято Букваря-25.04.18 р.

53.Зустріч з пожежниками Києво-Святошинського районного відділу ГУДСНС України в Київській області (евакуація дітей із шкільних приміщень,навички рятування постраждалих ,ознайомлення з пожежною технікою).17.04.18 р.

54.День цивільної оборони.

55.Охорона праці «Висока культура суспільства»(звіт на сайті департаменту освіти і науки КОДА).

56.Професійне самовизначення «Моя майбутня професія».