РІДНЕ СЛОВО, МАТЕРИНСЬКА МОВА

Ти постаєш в яснiй обновi, Як пiсня линеш, рiдне слово, ти наше диво калинове, кохана, материнська мова! Д. Бiлоус

Рiдна мова... Вона така неповторна, мелодiйна i спiвуча, бо ввiбрала в себе гомiн дiбров i лукiв, полiв i лiсiв, духмяний, п'янкий запах рiдної землi. У народу немає бiльшого скарбу, нiж його мова. Бо саме мова - це характер народу, його пам'ять, iсторiя i духовна могутнiсть. У нiй вiдбиваються звичаї, традицiї, побут народу, його розум i досвiд, краса i сила душi, вона його, народу, цвiт i зав'язь.

Ще в дитинствi рiдна мова допомагає нам пiзнавати свiт, вiдкривати для себе великий i чарiвний свiт життя. Без мови не може iснувати i розвиватися суспiльство, бо вона допомагає людям обмiнюватися думками, висловлювати свої почуття, досягати взаєморозумiння, створювати духовнi цiнностi.

21 лютого в Україні відзначається День рідної мови. Спеціально до цього дня ми згадуємо цікаві факти про неповторну українську мову, які дають нам підстави не лише любити її, а й гордо носити звання українського народу.

Саме до Міжнародного дня рідної мови в КЗ КОР «Боярська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів» з 14 по 21 лютого 2018 року пройшов Тиждень рідної мови, що включав у себе такі дні: «День українського фольклору», «День української народної казки», «День української народної пісні», «День української поезії», «День материнської мови». Протягом тижня проводилися тематичні уроки, виховні години, на яких учні поглиблювали свої знання про мову, її розвиток, місце серед інших мов світу, а також знайомилися з шляхами підвищення культури мовлення, з мовними обов`язками громадян, з державними документами, що стосуються української мови.

Метою таких виховних заходів було розширити знання учнів про українську мову; показати її красу та багатство за допомогою поетичного слова, українського фольклору; сприяти формуванню основних світоглядних ідей; забезпечити моральне виховання учнів, формувати такі риси характеру, як патріотизм, гуманізм, милосердя.

Нещодавні пости
Архів